Järvenpään Veden johtokunta, kokous 19.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Järvenpään Veden vuoden 2021 talousarvion valmistelu

JARDno-2020-1808

Valmistelija

  • Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vuoden 2021 talousarvion valmistelu on aloitettu vuonna 2020 päätetyn vuosien 2020-2023 talousohjelman pohjalta huomioiden erikseen päätetyn talousarvion sopetusohjelman tavoitteet . Järvenpään kaupungin  talousarviokehys on kaupunginhallituksessa syyskuun alussa, joten laskelmat on tehty alustavasti.

Järvenpään Veden talousarvion 2021 valmisteluun vaikuttavia asioita:

Kulutuslaskutuksen vesimäärien muutokset

Veden ja jäteveden käyttömaksujen talousarviossa vesimääräarvio on  talousohjelman mukainen eli kasvua talousveden osalla vuoden 2020 talousarviosta on arvioitu olevan 5 000 m³.

Käyttömenot

Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) antaman alustavan arvion mukaan käyttö- ja vuosimaksuihin ei ole odotettavissa suuria korotuksia, laskelmassa korotusta arvioitu näihin yht. n.0,5-1 snt/m³, näin ollen vuonna 2021 Kuvesin hinta olisi 28 snt/m³. Vuoden 2020 tällä hetkellä laskutettava hinta on 27,1 snt/m³.

Keski- Uudenmaan vesiliikelaitoskuntayhtymältä (KUVESI) ostettavan veden arvioidaan nousevan 1 snt/m³. Vuoden 2021 hinta  arvioidaan olevan 40 snt/m³. Vuoden 2020 hinta on 39 snt/m³.

Lisäksi paineita menojen kasvuun aiheutuu mm. digitalisaation kehittämisistä sekä etäluettavien mittarien hankinnoista.  Henkilöstömenoissa on kasvua v. 2021 johtuen mm. sopimuskorotuksista, yhden henkilön (vesihuoltosihteeri) lisäyksestä ja nimikemuutoksista sekä osa-aikaisuuden muuttumisesta täysiaikaiseksi verrattuna vuoteen 2020.

Järvenpään Veden toimintakate vuodelle 2021 on tämän hetken arvion mukaan n. 4 540 000 €.

Käyttötulot

Asiakkailta perittäviä vesi- ja jätevesimaksuja sekä perusmaksuja on korotettu 1.4.2020 alkaen. Talousveden myynnin arvioidaan lisääntyvän n. 5 000 m³ vuonna 2021. 

Investointitaso

Investointiohjelmaa 2021 valmistellaan 5 M€ tasolla.

Liittymismaksut

Vuoden 2021 talousarvioon liittymismaksutuloiksi arviodaan 1 000 000 €.

Laskelmat

Edellä olevien mukaisesti TA 2021 pohjaksi on laadittu oheismateriaalina oleva kassavirtalaskelma, jota esitellään kokouksessa tarkemmin.

Järvenpään Vedellä on pankkitili, jossa käytettävää limiittiä on 2 M€. Tällä hetkellä limiittiä ei ole käytetty.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää käydä esitettävän aineiston pohjalta lähetekeskustelun vuoden 2021 talousarvion jatkokäsittelyä varten.

 

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.