Järvenpään Veden johtokunta, kokous 19.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Järvenpään Veden vuoden 2021-2023 taloussuunnitelman muuttaminen

JARDno-2020-1807

Valmistelija

  • Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2020 § 242 pyytää lauta- ja johtokunnilta esitykset koskien vuoden 2020 talousarviota ja vuosien 2021-2023 talousohjelmavuosia toteutettavista toimenpiteistä, joilla palvelualue-/sitovuustasokohtaiset kuluvähennykset ovat toteutettavissa.
Toimenpiteiden osalta tulee esittää arviot niiden vaikutuksista kuntalaisten saamiin palveluihin, kuntalaisiin, asiakkaisiin ja henkilöstöön euromääräisten vaikutusten lisäksi.

Vaikutukset euromääräisinä

Järvenpään Veden sopeutustarve vuonna vuosina 2021-2023 on 35 000 euroa/vuosi, yhteensä 105 000 euroa. Vuodelle 2020 ei ollut Järvenpään Vedelle sopeutustarpeita. (liite 1)

Vuosina 2021-2023 vähennetään ostopalveluna toteutettavia vesimittarien vaihtotöitä 35 000 euroa/vuosi, jolla saavutetaan ostopalveluissa kolmen vuoden aikana yhteensä 105 000 euron kulusäästöt. (liite 2)

Vaikutuksien arviointi

Esitetty säästötoimenpide viivästyttää vesimittarien ostopalveluna tehtyjä vaihtotöitä asiakkaille. Ostopalveluna on mittareita vaihdettu n. 1000 kpl / vuosi. Ostopalvelun määrä puolittuu säästötoimenpiteen johdosta n. 500 kpl vaihdettuja vesimittareita. Vaikutusta pyritään kompensoimaan oman henkilöstön voimin tehtävillä vesimittarien vaihtotöillä, joka voi aiheuttaa henkilöstöön kohdistuvia lisäpaineita. Vuosina 2024 - 2026 tulee varautua määrällisessti suurempaan ostopalveluna tehtyyn vesimittarien vaihtotyöhön. Asiakkaalle vaikutus ei ole merkittävä. Tarvittava kulusäästö voidaan saada aikaan myös taksoja tarkistamalla, vaikutus vettä 150 m3 vuodessa käyttävälle asiakkaalle olisi n. 5 €/vuosi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää

  1. merkitä tiedoksi liitteenä olevat sopeutusvaateet sitovuustasoittain, sekä Järvenpään Veden toimenpiteet kulusäästön aikaansaamiseksi.
  2. esittää kaupunginhallitukselle esityksenään edellä mainitut toimenpiteet, joilla kulusäästöt vuosina 2021-2023 ovat saavutettavissa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH, talouspalvelut, verkostopäällikkö