Järvenpään Veden johtokunta, kokous 19.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Järvenpään Veden johdon raportti 1/2020

JARDno-2020-1806

Valmistelija

  • Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Perustelut  

Johdon raportissa raportoidaan talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ajalla 1.1. – 30.4.2020 sekä tilinpäätösennusteesta.

Järvenpään kaupungin Johdon raportti 1 on käsitelty kaupunginhallituksessa 1.6.2020 § 219 ja kaupunginvaltuustossa 15.6.2020 § 38.
Käyttösuunnitelmatasoisista toiminnallisista tavoitteista raportoidaan johtokunnalle käyttösuunnitelmarakenteen mukaisesti.

Käyttötalous

Poikkeuksellisen sateisesta alkuvuodesta johtuen jäteveden johtamisesta aiheutuvat menot ovat arvioitua suuremmat. Tulojen osalta Koronan vaikutuksesta sisäiset tulot toteutuvat pienempinä, kun kaupungin toimipisteitä on ollut suljettuina ja vastaavasti ulkoisissa tuloissa kotitalouksien vedenkäyttö lisääntyy. Teollisuuden vedenkäyttöön voi koronalla olla vähentävää vaikutusta. Asiakkaiden työtilaukset ovat hieman vähentyneet ei kiireellisten töiden osalta. Sitovan toimintakatteen arvioidaan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investoinnit:

Järvenpään Veden ja kaupunkitekniikan yhteishankkeina vesihuoltoa on aloitettu rakentamaan Wärtsilän, Kinnarin ja Lepola IV alueilla. Lepolan alueella on tarkoitus rakentaa tänä vuonna kadut Lepolanväylä sekä Heinähäntä ja Väärävarsi. Omana työnä on aloitettu Leppätien alueen vaihe 3 rakentaminen, Kaukotien alueella vesihuollon uusiminen, Satukallionkujan ja Diggarinkadun vesihuollon rakentaminen. Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muut tavoitteet:

Käyttösuunnitelman sitovien tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutumat raportoidaan  Järvenpään Veden johdon raportissa 1, joka on liitteenä. Vesimäärätilasto 2006-2020 on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Johdon raportin 1 / 2020.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talouspalvelut