Järvenpään Veden johtokunta, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Järvenpään Veden johtokunnan kokoukset syksyllä 2022

JARDno-2021-2187

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Puheenjohtajien jaosto on käsitellyt kevään 2022 kokouskalenteria kokouksessaan 2.11.2021 § 23  ja kehottanut myös kaupungin muita toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Järvenpään Veden johtokunnan kevään 2022 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti:

 • 9.3.
 • 1.6.

Järvenpään Veden johtokunnan syksyn 2022 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti:

 • 17.8.
 • 21.9.
 • 26.10. (varapäivä)
 • 14.12.

Kokousten ehdotetaan alkavan kello 8.00, ellei muuta ilmoiteta.

Kokouspaikka ja kokoustapa

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n 1 momentin mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Järvenpään Veden johtokunta on päätöksellään 22.9.2021 § 17 päättänyt delegoida hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä Järvenpään Veden johtokunnan puheenjohtajalle. Päätösvallan delegointi Järvenpään Veden johtokunnan puheenjohtajalle on voimassa Järvenpään Veden johtokunnan toimikauden loppuun. 

Ehdotus

Esittelijä

Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Järvenpään Veden johtokunta päättää hyväksyä edellä esitystekstissä todetut ohjeelliset kokousajankohdat.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella todettiin seuraavaa: 

 • kokouksissa käytetään maskia voimassa olevien suositusten mukaisesti
 • kokoustavan suhteen suositaan sähköisiä kokouksia
 • seuraava kokous 9.3. pidetään klo 8.00, mutta 1.6. kokouksen tarkempi alkamisaika sovitaan myöhemmin

Valmistelija

Lotta Kaje, johdon erityisavustaja, lotta.kaje@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Liitteenä on luonnos Järvenpään kaupungin toimielinten kokouskalenteriksi syyskaudelle 2022. Kokouskalenteri on ollut arvioitavana lautakuntien puheenjohtajilla, esittelijöillä sekä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajalla. 

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto päättää osaltaan hyväksyä liitteenä olevan ohjeellisen kokouskalenterin ja kehottaa toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Lotta Kaje, johdon erityisavustaja, lotta.kaje@jarvenpaa.fi
 • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Puheenjohtajien jaosto on käsitellyt syksyn 2022 kokouskalenteria kokouksessaan 24.5.2022 § 17 ja kehottanut myös kaupungin muita toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Järvenpään Veden johtokunta on hyväksynyt jo aiemmin syksyn 2022 kokoukset seuraavasti:

 • 17.8.
 • 21.9.
 • 26.10. (varapäivä)
 • 14.12.

Järvenpään Veden syksyn asioiden valmisteluaikataulu on tarkentunut, joten esitetään uusiksi johtokunnan kokousajoiksi

 • 24.8.
 • 21.9.
 • 26.10. (varapäivä)
 • 14.12.

Kokousten ehdotetaan alkavan kello 8.00, ellei muuta ilmoiteta.

Kokouspaikka ja kokoustapa

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n 1 momentin mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Järvenpään Veden johtokunta on päätöksellään 22.9.2021 § 17 päättänyt delegoida hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä Järvenpään Veden johtokunnan puheenjohtajalle. Päätösvallan delegointi Järvenpään Veden johtokunnan puheenjohtajalle on voimassa Järvenpään Veden johtokunnan toimikauden loppuun. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Järvenpään Veden johtokunta päättää hyväksyä edellä esitystekstissä todetut ohjeelliset kokousajankohdat.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Järvenpään Vesi, päätöksenteon tuki, kirjaamopalvelut