Järvenpään Veden johtokunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma 2021-2023 sekä investointiosa

JARDno-2020-2874

Valmistelija

  • Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään Veden johtokunnan kokouksessa 23.9.2020 § 18 johtokunta hyväksyi alustavan Järvenpään Veden talousarvion ja taloussuunnitelman v. 2021 - 2023 sekä investointiosan v. 2021 – 2023. Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma on osana kaupungin talousarviota.

Kaupunginhallitus on tehnyt talousarvioesityksen valtuustolle kokouksessaan 28.10.2020 § 346. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion kokouksessaan 16.11.2020 § 73. Kaupunginhallituksen talousarvioesitys valtuustolle poikkeaa Järvenpään Veden johtokunnan 23.9.2020 § 18 tekemästä talousarvioesityksestä. Järvenpään Veden toimintakate on 222 444 € suurempi kuin johtokunnan talousarvioesityksessä. Muutos johtuu mm. kaupungin laskelmien tarkentumisesta. Suunnitelmakaudelle vuosille 2022 ja 2023 on lisäksi suunniteltu taksojen korotuksia, joista on tarkempi erittely oheismateriaaleissa. Korotuksilla varaudutaan investointien toteuttamiseen ja pyritään muuttamaan toiminnan ja investointien rahavirta (sisältäen liittymismaksutulot) positiiviseksi. Talousarvion mukaan Järvenpään Veden toimintakatteen on oltava vähintään 4 762 893 €. Muutos vaikuttaa myös ylijäämään, joka on nyt 499 893 €. Kaupunginvaltuuston 16.11.2020 mukaan vesiliikelaitoksen toimintakate (1000 €) on muuttunut taloussuunnitelmakaudella seuraavaksi:

2021

2022

2023

Yhteensä

4763

5214

5910

15886

Investoinneissa määrärahaa on varattuna uusiin alueisiin 1,780 M€ ja infran ylläpitoon 3,220 M€, josta Järvenpään Veden omien investointikohteiden osuus on 0,960 M€. Kokonaismäärä investoinneissa on yhteensä 5,0 M€.

Talousarviovuoden 2021 keskeisiä talouden tunnuslukuja ( 1 000 € ), vertailulukuna v. 2020 tarkistettu kehys:

Liikevaihto 8 964 + 1,4 %
Toimintakulut 4 403 - 1,3 %
Toimintakate 4 763 + 4,1 %
Sumu-poistot 2 856 + 0,8 %
Vuosikate poistoista 113 % +  1,4 %
Liikeylijäämä 1 907 + 9,5 %
Ylijäämä 500 + 49,2%
Investoinnit 5000 0,0 %
Lainanotto 0 0,0 %
Tulorahoitusosuus 64,8 % + 2,2 %

 

Järvenpään Veden talousarvio- ja taloussuunnitelma 2021 - 2023 sekä investointiosa 2021 - 2023 ovat kokonaisuudessaan esittelyaineistossa.

 

Käyttösuunnitelma 2021

Käyttösuunnitelma on liitetty osaksi talousarviota 2021. Järvenpään Veden talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyy johtokunta. Käyttösuunnitelmassa johtokunta asettaa laitokselle muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toimintatavoitteet.

Käyttösuunnitelmassa esitetään talousarviovuoden 2021 toiminnan painopisteet ja tavoitteet. Lisäksi suunnitelmassa esitetään määrärahat ja toiminnan kannalta merkittäviä määrä- ja suoritetietoja.

Käyttösuunnitelmaan liittyvänä esitetään ja hyväksytään vastuuhenkilöt, laskujen hyväksyjät ja henkilöstöhallinnollisten päätösten tekijät 1.1.2021 alkaen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää hyväksyä:

  1. Järvenpään Veden talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2023 sekä investointiosan vuosille 2021-2023.
  2. Käyttösuunnitelman vuodelle 2021
  3. Vastuuhenkilöt, laskujen hyväksyjät ja hallinnollisten päätösten tekijät sekä koulutussuunnitelman esittelyaineiston mukaisesti 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

Tiedoksi

Talouspalvelut, KH