Järvenpään Veden johtokunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Järvenpään Veden investointikohteet 2021-2023

JARDno-2020-2876

Valmistelija

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vuoden 2021 talousarvion investointiohjelmassa Järvenpään Vedellä on investointeihin varattu määrärahaa vesihuollon hankkeisiin yhteensä 5,0 M€.

Vuoden 2021 investointikohteet jakautuvat kaupungin uusiin alueisiin n. 1,78 M€, joissa suurempina kohteina on mm. 1,37 M€ Poikkitien yritysalue / Ainolan keskuksen alue.

Infran ylläpitokohteisiin, joissa määrärahaa vesihuollon uusimiseen n. 3,22 M€ mm, josta mm. Wärtsilän 0,64 M€ ja Yhteiskoulun alue / JYK 0,59 M€ sekä katujen peruskorjauksiin 0,60 M€ (mm. Metsätie vaihe 2 ja Kuuselankatu). Järvenpään Veden omiin 100 % vesihuollon kohteisiin on varattu määrärahaa 0,96 M€, jolla on tarkoitus jatkaa haja-asutusalueen vesihuoltoa Haarajoen pohjoisosassa, Leppätien alueen läheisyydessä ja aloittaa Kaakkolan alueen vesihuollon uusiminen. Vesitornilla on tarkoitus tehdä ulkopuolisten pintojen kunnostusta. Lisäksi investointimääräraha sisältää asiakastietojärjestelmän uusimisen.

Puistojen ja liikenneturvallisuuskohteiden rakentamisen yhteydessä vesihuoltoon on varattu 0,07 M€.

Investointikooste 2021 - 2023 ja investointisuunnitelma 2021 - 2030 ovat oheismateriaaleina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi vesihuoltoon liittyvän kaupunkitekniikan ja Järvenpään Veden investointikoosteen 2021 - 2023 sekä investointisuunnitelman 2021 - 2030.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

Tiedoksi

Järvenpään Veden toimitusjohtaja, talousasiantuntija