Järvenpään Veden johtokunta, kokous 15.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Vesihuoltopäällikön viran täyttäminen

JARDno-2021-721

Valmistelija

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään Veden vesihuoltopäällikön virka on ollut haettavana 11.3.2021-25.3.2021. Virka on ollut haettavana Järvenpään kaupungin nettisivuilla, julkisella ilmoitustaululla, Facebookissa, Linkedinissä ja TE-keskuksen sivuilla. Vesihuoltopäällikön kelpoisuusehtona on ollut soveltuva korkekoulututkinto. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virkaan haki määräajassa 4 hakijaa. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Kaikki hakijat täyttivät virassa säädetyt kelpoisuusehdot. Hakijoiden antamiin tietoihin pohjautuvan ansiovertailun perusteella haastatteluun kutsuttiin 3 hakijaa.

Haastattelijoina toimivat toimitusjohtaja, verkostopäällikkö, vesihuollon asiantuntija sekä hr-kehittämisasiantuntija.

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin soveltuva korkeakoulututkinto, eduksi katsottiin vankka kokemus suunnittelusta ja rakentamisesta sekä esimiestyöstä. Eduksi katsottiin myös vesihuoltoalan laajamittainen kokemus, hyvät sosiaaliset taidot, asiakaspalveluhenkisyys sekä aktiivinen ja kehittänä työote. Tehtävässä arvostetaan tuntemusta kunta/kaupunkiorganisaation toimintamalleista.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään veden vesihuoltopäällikön virkaan on (henkilötiedot poistettu). (henkilötiedot poistettu) on lisäksi työkokemuksensa, aiempien opintojen ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Järvenpään Veden johtokunta päättää valita (henkilötiedot poistettu) Järvenpään kaupungin vesihuoltopäällikön virkaan. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät TS mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Tiedoksi

Hakijat