Järvenpään Veden johtokunta, kokous 14.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Järvenpään Veden vuoden 2023 käyttösuunnitelma ja taloussuunnitelma 2024-2026

JARDno-2022-525

Valmistelija

  • Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään Veden johtokunnan kokouksessa 26.10.2022 § 26 johtokunta hyväksyi alustavan Järvenpään Veden talousarvion ja taloussuunnitelman v. 2023 - 2026 sekä investointiosan v. 2023 – 2026. Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma on osana kaupungin talousarviota.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvioesityksen kokouksessaan 28.11.2022 § 305. Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion kokouksessaan joulukuussa. Kaupunginhallituksen talousarvioesitys valtuustolle poikkeaa hieman Järvenpään Veden johtokunnan 26.10.2022 § 26 tekemästä talousarvioesityksestä. Järvenpään Veden toimintakate vuonna 2023 on n. 4 te suurempi kuin johtokunnan talousarvioesityksessä. Muutos johtuu lähinnä sisäisten erien (palvelut, vuokrat) tarkentumisesta.  Talousarvion mukaan Järvenpään Veden toimintakatteen on oltava vähintään 5 791 te. Muutos vaikuttaa myös ylijäämään, joka on nyt muutoksen jälkeen 1 184 te. Vesiliikelaitoksen toimintakate (1000 e) on muuttunut taloussuunnitelmakaudella seuraavaksi:

2023 2024 2025 2026 Yhteensä
5 791 5 852 6 198 6 137 23 978

Talousarviovuoden 2023 keskeisiä talouden tunnuslukuja ( 1 000 e ), vertailulukuna v. 2022 käyttösuunnitelma.

Liikevaihto 10 692 + 12,0 %
Toimintakulut 5 113 + 6,2 %
Toimintakate 5 791 + 17,2 %
Sumu-poistot 3 200 + 2,3 %
Vuosikate poistoista 137 % + 21,2 %
Liikeylijäämä 2 591 + 42,9 %
Ylijäämä 1 184 +191,3%
Investoinnit 5500  0,0 %
Lainanotto 0 0,0 %
Tulorahoitusosuus 80 % + 24,0 %

Investoinnit

Investoinneissa määrärahaa on varattuna uusiin alueisiin 2,73 Me ja infran ylläpitoon 2,77 Me, josta Järvenpään Veden omien investointikohteiden osuus on 0,65 Me. Kokonaismäärä investoinneissa on yhteensä 5,5 Me.

Käyttösuunnitelma 2023

Käyttösuunnitelma on liitetty osaksi talousarviota 2023. Järvenpään Veden talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyy johtokunta. Käyttösuunnitelmassa johtokunta asettaa laitokselle muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toimintatavoitteet.

Käyttösuunnitelmassa esitetään talousarviovuoden 2023 toiminnan painopisteet ja tavoitteet. Lisäksi suunnitelmassa esitetään määrärahat ja toiminnan kannalta merkittäviä määrä- ja suoritetietoja.

Järvenpään Veden talousarvio- ja taloussuunnitelma 2023 - 2026 sekä investointiosa 2023 - 2026 on liitteenä 1.

Käyttösuunnitelmaan liittyvänä esitetään ja hyväksytään vastuuhenkilöt, laskujen hyväksyjät ja henkilöstöhallinnollisten päätösten tekijät 1.1.2023 alkaen on liitteenä 2.

Kokousaineistossa oheismateriaaleina on Koulutussuunnitelma 2023.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää hyväksyä:

  1. Järvenpään Veden talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2026 sekä investointiosan vuosille 2023-2026 liitteen1. mukaisesti
  2. Käyttösuunnitelman ja Koulutussuunnitelman vuodelle 2023, jotka ovat osa talousarviota.
  3. Vastuuhenkilöt, laskujen hyväksyjät ja hallinnollisten päätösten tekijät 1.1.2023 alkaen liitteen 2. mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Tiedoksi

Talouspalvelut