Järvenpään Veden johtokunta, kokous 14.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Järvenpään Veden kokouskalenteri kevät 2023

JARDno-2022-1809

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi
Lotta Kaje, johdon erityisavustaja, lotta.kaje@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Liitteenä on luonnos Järvenpään kaupungin toimielinten kokouskalenteriksi kevätkaudelle 2023. Kokouskalenteri on ollut arvioitavana lautakuntien puheenjohtajilla, esittelijöillä sekä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajalla. 

Kaupunginvaltuuston seminaarien ajankohdat täydentyvät vielä myöhemmin kevään kokouskalenteriin.

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto päättää osaltaan hyväksyä liitteenä olevan ohjeellisen kokouskalenterin ja kehottaa toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Päätös

Käsittely

Henkilöstöasiainjaosto 20.1.2023 siirtyy pidettäväksi ajankohtaan 27.1.2023.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Puheenjohtajien jaosto on käsitellyt kevään 2023 kokouskalenteria kokouksessaan 15.11.2022 § 23 ja kehottanut myös kaupungin muita toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Järvepään Veden kevään 2023 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti:

  • 8.3. 
  • 7.6. 

Kokousten ehdotetaan alkavan kello 8.00, ellei muuta ilmoiteta. 

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n 1 momentin mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Järvenpään Veden johtokunta on päätöksellään  22.9.2021 § 17 päättänyt delegoida hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä Järvenpään Veden johtokunnan puheenjohtajalle. Päätösvallan delegointi lautakunnan puheenjohtajalle on voimassa Järvenpään Veden johtokunnan toimikauden loppuun. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Järvenpään Veden jotokunta päättää hyväksyä edellä esitystekstissä todetut ohjeelliset kokousajankohdat.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Järvenpään Vesi, listatiimi, kirjaamopalvelut