Järvenpään Veden johtokunta, kokous 14.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Järvenpään Veden Valmiussuunnitelman päivitys

JARDno-2022-2143

Valmistelija

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään Vedellä on vesihuollon valmiuteen ja varautumiseen liittyvä valmiussuunnitelma. Lainsäädännöllisten perusteiden mukaan vesihuoltolaitoksen tulee varautua laatimalla häiriötilanteiden varalle suunnitelma. Vesihuoltolaki 15 a § Vesihuoltolaitoksen palveluiden turvaaminen häiriötilanteissa (22.8.2014/681) ja Valmiuslaki 3-luku varautuminen 12 § Varautumisvelvollisuus (8.7.2022/631). Lisäksi on muuta lainsäädäntöä ja niiden mukaisia velvoitteita ja säädöksiä, joita valmiussuunnitelmassa ja vesihuollon toiminnoissa noudatetaan ja huomioidaan.

Järvenpään Vedellä on ollut vuodesta 2010 alkaen valmiussuunnitelma, jota on päivitetty n. 4 vuoden välein. Viimeisin on vuodelta 2017 ja nyt päivitetty valmiussuunnitelma on käytännössä voimassa vuoden 2023 alusta alkaen.

Valmiussuunnitelma on laaja, moniosainen ja moniliitteinen suunnitelma, joka on luokiteltu vain viranomaiskäyttöön tarkoitetuksi asiakirjakokonaisuudeksi.

Liitteenä 1 on lyhennelmä valmiussuunnitelman sisältökokonaisuudesta, jota johtokunnan kokouksessa esitellään tarkemmin.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi liitteen 1 mukaisesti Järvenpään Veden valmiussuunnitelman päivityksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa.