Järvenpään Veden johtokunta, kokous 11.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Leppätien vesihuolto, vaihe 3 - rakennusurakka

JARDno-2020-346

Valmistelija

  • Simo Karhunkoski, rakennuttajainsinööri, simo.karhunkoski@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään Vesi on kilpailuttanut ”LEPPÄTIEN vesihuolto, vaihe 3” –rakennusurakan hankinnan.

Hankinnan tarjouspyynnöt liitteineen lähetettiin 11.2.2020 rajoitetulla menettelyllä Cloudian kilpailutusjärjestelmän kautta. Rakennusurakan kokonaisarvoon perustuen kyseessä oli erityisalojen hankintalain (1398 / 2016) mukainen hankinta, joka alitti EU-kynnysarvon. Osallistumispyynnöt lähetettiin kymmenelle urakoitsijalle, jotka ovat toimineet Keski-Uudenmaan tai Järvenpään kaupungin alueella ja toteuttaneet useampia vastaavia vesihuollon rakennusurakoita.

Urakkasuoritus oli jaettu kahteen osaan tarjouspyynnössä. Kokonaishintaan 1 sisältyi urakka-alueet 1 ja 2 (vesihuoltolinjat ja jätevesipumppaamo 6.0 sekä sen huoltotie). Kokonaishintaan 2 sisältyi urakka-alue 3 (vesihuoltolinjan sivuhaara Tuusulan suuntaan). Mikäli koko urakan yhteenlaskettu kokonaishinta olisi ylittänyt hankkeeseen varatut määrärahat, niin urakka-alue 3 eli kokonaishinnan 2 osuus olisi jätetty pois. Nyt saaduista tarjouksista kaksi alitti määrärahavarauksen, jolloin hankitaan tarjouspyynnön mukaisesti kaikki kolmelle urakka-alueelle sijoittuvat vesihuoltotyöt tarvikkeineen.

Määräaikaan mennessä 26.2.2020, klo 12:00 mennessä saatiin neljä tarjousta, jotka täyttivät tarjoajan soveltuvuusvaatimukset ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden vaatimukset. Tarjouksen jättäneet urakoitsijat olivat:

Urakoitsija                                              Kokonaishinta (1+2)
1.    Recset Oy (TYL LEPPÄ)                877 879,00 € (alv. 0%)
2.    VM Suomalainen Oy                      586 900,00 € (alv. 0%)
3.    Lakeuden Maanrakennus Oy         532 000,00 € (alv. 0%)
4.    YPR Yleinen pohjarakennus Oy     699 000,00 € (alv. 0%)

Tarjousten vertailutaulukko ja urakka-aluekartat ovat liitteenä. 

Maarakennusurakan hankinnan ratkaisuperusteena on halvin kokonaishinta. Hallintosäännön mukaa ratkaisuvaltaraja on johtokunnalla yli 500 000 € rakennushankkeissa, jotka ovat alle 2 000 000 €.

Lakeuden Maanrakennus Oy:n kanssa on käyty selonottoneuvottelu 21.2.2020, jonka perusteella urakoitsija on sisällyttänyt tarjoukseensa kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa ja suunnitelmissa vaaditut työt ja tarvikkeet. Urakoitsija on sitoutunut toteuttamaan ”Leppätien vesihuolto, vaihe 3”-rakennusurakan ehdoitta ja varauksitta. Lakeuden Maanrakennus Oy toimii rakennusurakan päätoteuttajana. Urakoitsijalla on mahdollista allekirjoittaa urakkasopimus sähköisesti.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää:

1. valita ”LEPPÄTIEN vesihuolto, vaihe 3” –rakennusurakan urakoitsijaksi Lakeuden Maanrakennus Oy:n halvimmalla kokonaishinnallaan 532 000,00 € alv. 0 %.

2. valtuuttaa toimitusjohtajan valmistelemaan urakkasopimuksen Cloudia-järjestelmään, sähköisesti allekirjoitettavaksi

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianomaiset