Järvenpään Veden johtokunta, kokous 11.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Järvenpään Veden tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

JARDno-2020-437

Valmistelija

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin vesiliikelaitoksen (Järvenpään Vesi) vuoden 2019 tilinpäätös on koottu yhtenäiseksi Järvenpään kaupungin asiakirjaksi, joka sisältää tasekirjan, toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitetiedot.

Toimintakertomukseen liittyvä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi on oheismateriaalina.

Tilinpäätös liiteasiakirjoineen on kokousaineiston liitteenä.

Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tällöin tilikauden ylijäämää ennen varaussiirtoja.

Järvenpään Veden tilinpäätöstä esitellään kokouksessa tarkemmin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää:

  1. hyväksyä Järvenpään kaupungin vesiliikelaitoksen vuoden 2019 tilinpäätöksen liiteasiakirjoineen
  2. että Järvenpään kaupungin vesiliikelaitoksen tilikauden alijäämä  2.670.896,50 euroa vähennetään Järvenpään vesiliikelaitoksen omasta pääomasta
  3. valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen mahdollisia teknisiä korjauksia

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut