Järvenpään Veden johtokunta, kokous 10.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Järvenpään Veden tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

JARDno-2021-430

Valmistelija

  • Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin vesiliikelaitoksen (Järvenpään Vesi) vuoden 2020 tilinpäätös on koottu yhtenäiseksi Järvenpään kaupungin asiakirjaksi, joka sisältää tasekirjan, toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitetiedot.

Toimintakertomukseen liittyvä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi on oheismateriaalina.

Tilinpäätös liiteasiakirjoineen on kokousaineiston liitteenä.

Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tällöin tilikauden ylijäämää ennen varaussiirtoja.

Järvenpään Veden tilinpäätöstä esitellään kokouksessa tarkemmin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää:

  1. hyväksyä Järvenpään kaupungin vesiliikelaitoksen vuoden 2020 tilinpäätöksen liiteasiakirjoineen
  2. että Järvenpään kaupungin vesiliikelaitoksen tilikauden ylijäämä  307.968,53 euroa lisätään Järvenpään vesiliikelaitoksen omaan pääomaan
  3. valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen mahdollisia teknisiä korjauksia

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Tiedoksi

Talouspalvelut