Järvenpään Veden johtokunta, kokous 10.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Järvenpään Veden ja Järvenpään kaupungin palvelusopimuksen päivittäminen vuodelle 2021

JARDno-2021-431

Valmistelija

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään Vedellä ja Järvenpään kaupungilla on palvelusopimus. Palvelusopimuksen tarkoituksena on sopia kaupungin ja laitoksen välisten työ- ja palvelusuoritusten sekä rahoituksen hinnoittelun periaatteista sekä muusta kaupungin ja laitoksen välisestä yhteistyöstä ja työnjaosta niiltä osin kuin niistä ei ole päätetty laitoksen perustamispäätöksessä (KV 14.11.2005 § 166) tai hallintosäännössä 25.5.2020 (KV 25.5.2020 § 28).

Palvelusopimus on valmisteltu yhteistyössä palvelusopimuksen eri osapuolten kanssa.

Palvelusopimuksen muutokset ovat hinnantarkistuksia eri palveluissa. Hinnantarkistuksia on talous- ja ICT-palveluiden osalla säästönä n. 30 000 € ja vastaavasti pääoma ja ylläpitovuokrissa kustannunousua n. 14 000 €. Vaikutukset on huomioitu vuoden 2021 talousarviossa.

Palvelut ja niiden veloitukset ovat eriteltyinä palvelusopimuksessa.

Järvenpään Veden ja Järvenpään kaupungin palvelusopimus vuodelle 2021 ja aiempi palvelusopimus vuodelle 2020 sekä siihen liittyvät palvelukuvaukset ja hinnasto ovat esityksen liitteinä.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää

1. esittää, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä päivitetyn Järvenpään kaupungin ja Järvenpään vesiliikelaitoksen välisen palvelusopimuksen vuodelle 2021

2. valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään tarvittaessa palvelusopimukseen 2021 teknisiä korjauksia

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesi. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Tiedoksi

Talouspalvelut