Hyvinvointilautakunta, kokous 9.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Yhteenveto / Liikunta-avustukset 2019

JARDno-2019-540

Valmistelija

  • Tony Konkola, liikuntapäällikkö, tony.konkola@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Liikuntatoiminta- avustukset olivat haettavina 10.4.2019 mennessä. Avustusten hakemisesta oli ilmoitettu Järvenpään kaupungin ja liikuntapalveluiden kotisivuilla ja lehti- ilmoituksella.

Liikuntatoiminta-avustukset jaetaan sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessaan 6.2.2014 § 5 päättämien sääntöjen mukaisesti. Hyvinvointilautakunta päättää liikuntatoiminta- avustuksien jakamisesta avustusten hakusääntöjen mukaisesti harkinnanvaraisesti vuosittaisen talousarvion avustusmäärärahojen puitteissa ja talousarvion avustusohjeiden mukaisesti.

Määräaikaan mennessä saapui 27 perusavustushakemusta. Mikäli hakemus oli puutteellinen, liikuntapalvelut pyysi täydentämään puuttuvia avustushakemusliitteitä kirjallisesti. Puuttuvat avustushakemusliitteet on pyydetty toimitettavaksi liikuntapalveluihin 15.6.2019 mennessä.

Perusavustusehdotuksessa perusavustusten määrät perustuvat liikuntatoiminta- avustussääntöjen pisteytysmenetelmään. Sähköisen asiointipalvelun pisteiden laskentakaavassa havaittiin virhe. Pisteet on tarkistettu oikealla laskentakaavalla.

Perusavustukset ovat yleisesti nousseet avustusmäärähan ollessa suurempi. Toisaalta urheilustipendejä jaettiin vuonna 2018 enemmän, kuin vuonna 2019. 

Liikuntapalveluiden talousarvioon on vuonna 2019  varattu liikunta- avustuksiin 85 000 € (avustusmääräraha  vuonna 2018: 70 000 €). Hyvinvointilautakunta myönsi kokouksessaan 4.4.2017 § 15 urheilijoiden ja valmentajien stipendejä 9 350 €, joka on noin 11 % avustusmäärärahasta. Perusavustuksia ehdotetaan jaettavaksi 75 431 €.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaisesti liikuntatoiminta- avustusten jakamisesta päättää hyvinvointilautakunta.

Liitteenä toiminta- ja kohdeavustusten hakuohjeet, perusavustusta koskeva yhteenveto sekä esitys perusavustusten jakamisesta.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää myöntää liikuntatoiminta- avustukset liitteenä olevan esityksen mukaisesti, kuitenkin ehdollisena niille liikuntaseuroille, joiden on toimitettava avustushakemuksen puuttuvat hyväksyttävät liitteet liikuntapalveluihin 15.6.2019 mennessä.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

 

Tiedoksi

Hakijat, liikuntapäällikkö, vapaa-aika- ja harrastuspalvelujen palvelupiste/palvelupäällikkö