Hyvinvointilautakunta, kokous 9.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Nuorisoavustusten määrärahojen kohdentaminen vuonna 2019

JARDno-2019-1400

Valmistelija

  • Anu Puro, nuorisopalvelujen päällikkö, anu.puro@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupunki myöntää vuosittain talousarvion puitteissa liikunta-, nuoriso-, kulttuuri sekä tuleviin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palveluihin toiminta- ja kohdeavustuksia. Toiminta- avustukset myöntää toimialueesta vastaava palvelualuelautakunta ja kohdeavustukset myöntää ko. viranhaltijat toimivaltarajojen puitteissa. Toiminta- ja kohdeavustuksia myönnetään pääsääntöisesti järvenpääläisten rekisteröityjen yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen ja työryhmien toiminnan tukemiseen. 

Nuorisopalvelujen käyttösuunnitelmaan / talousarvioon 2019 on varattu 30.000 euron määräraha järvenpääläisten nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien avustamista varten. Yhdistysavustusten kokonaissumma on pysynyt ennallaan vuoteen 2018 nähden.

Avustusmuotoina ovat edelleen toiminta- avustus ja kohdeavustus.  Avustusmäärärahan jakosuhteesta em. avustusten välillä tehdään erillinen päätös vuosittain. Toiminta- avustusten piiriin kuuluvat järvenpääläiset rekisteröidyt nuorisoyhdistykset. Kohdeavustus on tarkoitettu kertaluontoisen tahi pitempiaikaisen projektin, tapahtuman tai muun lapsille ja nuorille tarkoitetun toiminnan toteuttamiseen.

Vuoden 2019 jakosuhteeksi esitetään seuraavaa (suluissa vuoden 2018 määrärahavaraukset):

 

  • toiminta-avustusmääräraha                       26.200 €  (25.200€ )                           
  • kohdeavustusmääräraha                             3.800 €    (4.800 €)                                           
  • YHTEENSÄ                                               30.000 €  (30.000 €)     

 

Avustushakemusten kokonaissumma oli 37.162 € ( v 2018 38.045 € ), josta toiminta- avustusten osuus on 30.562 € ( v 2018 31.445 € ). Kohdeavustushakemusten summa on 8.100 € ( v. 2018 7.400 € )

Jakosuhteen muutoksen syynä on se, että pelkästään kohdeavusta hakeneiden yhdistysten määrän vähenemisen vuoksi avustusta haettiin tänä vuonna vähemmin kuin vuonna 2018.  Näin toiminta- avustuksiin pystytään siirtämään 1 000 € lisää, vaikka kohdeavustusta hakeneillekin pystytään myöntämään avustuksia vuotta 2018 enemmin. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää jakaa nuorisotoimintaan varatun 30.000 euron avustusmäärärahan vuodelle 2019 seuraavasti: 

  •  toiminta-avustusmääräraha 26.200 €
  • kohdeavustusmääräraha 3.800 €

 

 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin