Hyvinvointilautakunta, kokous 9.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kulttuuritoiminta-avustusten määrärahavarausten kohdentaminen 2019

JARDno-2019-1374

Valmistelija

  • Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja, sami.ylisaari@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Hyvinvointilautakunta myöntää vuosittain talousarvionsa puitteissa toiminta- avustuksia ja kohdeavustuksia. Järvenpään kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen käyttösuunnitelmassa 2019 on varattuna avustuksiin 213 500 euroa. Aiemmin kulttuurin toiminta- avustusta saanut Tanssiopisto Keto on siirtynyt  vapaa- ajan avainaluelle taiteen perusopetuksen sopimuspohjaisen tuen  piiriin.  Kulttuuripalvelut on mukana pilotoimassa osallistavaa budetointia ja avustustumäärärhoista 20.000 euroa on varattu käytettäväksi kulttuurin osallistavaan budjetointiin. Avustuksiin on käytettävissä 193 500 euroa.

Hallintosäännön mukaan lautakunta päättää avustusmäärärahojen jakamisesta. Hyvinvoinnin palvelulaueen toimivallan siirtämisen mukaan kohdeavustukset myöntää kulttuurijohtaja lautakunnan hyväksymissä rajoissa.

Virkamiesvalmistelun perusteella esitetään, että avustusmäärärahoista varataan vuonna 2019;

 

2017

2018

2019

Kolmisointu

 85 500

 85 500

85 500

Toiminta-avustukset

115 400

115 900

94 400

Kohdeavustus yhdistyksille ja yksityisille yhteensä

 12 600

 12 100

13 600

Yhteensä

213 500

213 500

193 500

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä vuoden 2019 kulttuuritoiminta-avustuksista varattavaksi seuraavasti:

  • Taideyliopisto/Kolmisointusopimus                            85 500 euroa
  • Toiminta-avustukset                                                   94 400 euroa
  • Kohdeavustukset yhdistykset,ryhmät,yksityiset         13 600 euroa
     
  • Yhteensä                                                                 193 500 euroa

  

 

Päätös

 

Hyväksyttiin