Hyvinvointilautakunta, kokous 9.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kolmisointusopimus, yhteistyön toimintakertomus 2018-2019 ja toimintasuunnitelma 2019-2020

JARDno-2019-1459

Valmistelija

  • Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja, sami.ylisaari@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupungin, taideyliopiston Sibelius- Akatemian sekä Leonora ja Yrjö Paloheimo- säätiön kesken on solmittu ns Kolmisointusopimus vuosille 2018 – 2022. Edellinen sopimus oli voimassa ajalla 2013 – 2017.

Kolmisointusopimukseen liittyvästä toiminnasta laaditaan vuosittain toimintakertomus ja -suunnitelma kaikille osapuolille, jonka perusteella toimintaa arvioidaan ja kehitetään. Järvenpään kaupungissa sopimusta ohjaa ja toteumista valvoo kulttuuripalveluista vastaava lautakunta, jolle osapuolten nimeämä yhteistoimintaelin niin sanottu Kolmisointutyöryhmä raportoi vuosittain.

Kolmisointutyöryhmässä on kaksi edustajaa Järvenpään kaupungista (Sami Ylisaari, pj. ja Lassi Markkanen, varalla Lauri Hongisto), kaksi edustajaa Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta (Miisa Järvi ja Tiina Halonen) sekä yksi edustaja Leonora ja Yrjö Paloheimo-säätiöstä (Pälvi Myyry, varalla Lauri Paloheimo). Työryhmän teknisenä sihteerinä toimii kulttuurituottaja Laura Sallinen.

Toiminnasta laaditaan vuosittain toimintakertomus hyvinvointilautakunnalle. Samoin esitellään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma, joka täydentyy Taideyliopiston lukuvuosisuunnittelun edetessä.

Liitteenä on kuluneen kauden (2018 - 2019) toimintakertomus sekä tulevan kauden (2019 - 2020) toimintasuunnitelma.  

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättä hyväksyä liitteenä olevat toimintakertomuksen 2018 – 2019 sekä toimintasuunnitelman 2019 - 2020.

 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

Kallio-Kuninkalan asiamies, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian tuotantopäällikkö