Hyvinvointilautakunta, kokous 9.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokrausperiaatteet ja hakuprosessi

JARDno-2019-1387

Valmistelija

  • Jari Lausvaara, vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupunki omistaa yli neljäkymmentä kiinteistöä ja muuta tilaa, jotka on vuokrattu pääosin yhdistysten ja järjestöjen käyttöön. Tiloja tarjoamalla kaupunki tukee asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöjen aktiivisuutta. Tiloja ei kuitenkaan ole riittänyt kaikille halukkaille.  Myös nykyiset vuokralaiset ovat keskenään eri asemassa, koska vuokrausperusteet ja -sopimukset ovat erilaisia.

Tehdyn selvitystyön tavoitteena on ollut laatia kaupungin ulosvuokrattaville tiloille tasapuoliset ja läpinäkyvät vuokrausperusteet sekä avoin hakuprosessi. Pyrkimyksenä on, että jatkossa yhä useampi toimija pääsee hyödyntämään kaupungin tiloja, kun niiden käyttöä tehostetaan ja hakuprosessista tulee avoin.

Vuokrausperiaatteita, hakuprosessia ja toimivia käytänteitä on työstetty useilla foorumeilla: kaupunginhallituksen iltakoulussa, sivistyksen- ja vapaa-ajan lautakunnan iltakoulussa, talousjaostossa, kiinteistöallianssin johtoryhmässä sekä kahdessa nykyisille vuokralaisille ja kuntalaisille suunnatussa työpajassa 19. ja 26.11.2018.

Selvitystyö on tuottanut ehdotukset tilavuokrien yleisistä hinnoitteluperusteista, periaatteista ja kriteereistä, joilla kaupunki vuokraa tiloja eri toimijoille, vuokrasubvention huomioisesta avustuksina sekä tilojen avoimesta hakuprosessista.

Mikäli hyvinvointilautakunta ja kaupunginhallitus hyväksyvät vuokratilojen vuokrausperiaatteet, tulee muutos huomioida vuoden 2020 talousarviovalmistelussa ja palvelulalueen käyttötaloudessa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää esittää, että kaupunginhallitus päättää

  1. hyväksyä kaupungin omistamien tilojen vuokrien yleiset hinnoitteluperusteet 1.8.2019 lukien liitteen mukaisesti.
  2. hyväksyä vuokratilan huomioimisen tila-avustuksina toiminta- ja kohdeavustusten yhteydessä vuodesta 2020 alkaen.
  3. valtuuttaa viranhaltijat tarkistamaan voimassaolevat vuokrasopimukset ja tarvittaessa sopimaan vuokrausehdoista hyväksyttyjä hinnoitteluperusteita vastaaviksi.
  4. hyväksyä vuokratilan myöntämisen arviointikriteerit, hakuprosessin ja aikataulun liitteen mukaisesti.
  5. valtuuttaa viranhaltijat irtisanomaan toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset päättymään 31.8.2020 siten, että
  • näin vapautuvat tilat ovat avoimesti haettavissa keväällä 2020 ja vuokrattavissa määräaikaisesti kuudeksi vuodeksi.
  • vuokrakohteet huomioidaan vuoden 2020 talousarviovalmistelussa omana kehyksenään ja palvelulalueen käyttötaloudessa

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin