Hyvinvointilautakunta, kokous 9.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Järvenpään Vasemmiston valtuustoryhmän aloite kulttuuriavustusten kriteereihin

JARDno-2018-4225

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Heini Liimatainen ja 29 muuta valtuutettua tekivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.12.2018 hallintosäännön 67 §:n mukaisen valtuustoaloitteen kulttuuriavustusten kriitereihin.

AP

Ehdotus

Esittelijä

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen palvelualueelle valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja, sami.ylisaari@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään Vasemmiston valtuustoryhmän Heini Liimatainen ja 29 valtuutettua ovat jättääneet aloitteen 10.12.2018 liittyen kulttuuriavustusten kriteerehihin. Valtuustoaloitteessa todetaan taiteen ja kulttuuritoiminnan lisäävän ihmisen hyvinvointia ja koettua terveyttä. Lisäksi aloiteessa todetaan taiteen lisäävän ihmisen luovuutta, positiivisuutta ja aktiivisuutta sekä vahvistaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Aloiteessa pidetään tärkeänä varmistaa, että lapsemme ja nuoremme oppivat aktiivisiksi kulttuurin kuluttajiksi jo pienestä pitäen. Aloitteessa esitetään, että kynnystä taiteeseen ja muuhun kulttuurin tutustumiseen madallettaisiin kartoittamalla alle 18- vuotiaiden kulttuuri- ja museokohteiden pääsymaksullisuutta. Samoin edellytetään kulttuuriavustusten saajien vastinetta, jossa avustuksia vastaan tulee hakijan tarjota maksuton tutustuminen toimintaan.

 

Vastauksena aloitteeseen palvelualue esittää seuraavaa:

 

Museon kohteet ovat maksuttomia alle 16-vuotiailta. Kulttuuritoiminnan omiin tuotantoihin on lastenlippu alle 16-vuotiaille, siitä ylöspäin opiskelijalippu. Lippujen hinnat vaihtelevat tapahtumakohtaisesti, mutta esim. tänä vuonna pienimuotoisempiin / genreltään marginaalisempiin tapahtumiin lippukategoriat ovat 18,50 € (peruslippu) / 15,50 € (opiskelijat, eläkeläiset; alennus peruslipusta 16 %) / 8,50 € (lapset; alennus peruslipusta 54 %).

Lasten- ja opiskelijalippuja myydään vähän ellei tapahtuma ole erityisesti heille suunnattu. Ala- ja yläkoululaisille on myös runsaasti maksutonta kulttuuritarjontaa koulupäivien aikana Kulttuuripolun ja Kolmisointu- tapahtumien puitteissa. Lisäksi maksuttomia lastentapahtumia järjestetään mm. kirjastolla, perhekeskuksissa, kulttuuripalveluiden lastenfestivaalilla jne., osa näistä siis kulttuuripalveluiden tuottamia.  

Kulttuuriavustuksia saavat yhteisöt tarjoavat jo nyt lapsille ja nuorille maksutonta ohjelmaa oman toimintansa ohessa. Puistoblues toteuttaa kakarabluesia, joka on ollut ilmainen alle 13- vuotiaille, Värinää- festivaali on lähtökohtaisesti maksuton ja Järvenpään teatterin ydintoimintaa ovat nuorille suunnatut teatterikerhot. Kohdeavustukset ja niiden saajat ovat toimijoina usein niin pieniä, että heiltä ei voi tämän kaltaista vastinetta edellyttää.

18- vuotiaiden maksuttomuudella ei ole suurta vaikutusta kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden talouteen. On kuitenkin huomattava, että Järvenpää-talon ohjelmatoimistojen tuottama sisältö ei ole maksutonta eikä sitä voida ohjelmatoimistoilta edellyttää. Tästä johtuen kuntalaisten saattaa olla vaikea hahmottaa mitkä sisällöt ovat maksuttomia ja mitkä eivät. Ohjelmatoimistojen puolelta kunnan voidaan katsoa toimivan markkinahäirikkönä ja lopputuloksena Järvenpäähän tuodaan vähemmän kaupallista lasten ja nuorten kulttuuritarjontaa.

Joulukuussa maksujen ja taksojen hyväksymisen yhteydessä tullaan huomioimaan museon osalta taksat vuodesta 2020 alkaen maksuttomiksi alle 18- vuotiailta. Kulttuuritoimen (konsertti ja esitystoiminnan) osalta ei muutoksia nykyisiin taksoihin tässä vaiheessa tehdä. Museopalveluiden tuottojen väheneminen näiltä osin huomioitava budjetissa. 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää

  • esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää
    • hyväksyä edellä selosteessa olevan palvelualueen vastauksen vastauksena valtuustoaloitteeseen
    • todeta aloitteen loppuun käsitellyksi

 

  • mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy vastauksen valtuustoaloitteeseen hyväksyä museon osalta taksojen muuttamisen maksuttomaksi alle 18- vuotiailta vuoden 2020 alusta lähtien

 

 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin