Hyvinvointilautakunta, kokous 9.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Järvenpään Opiston lukuvuoden 2019-2020 työ- ja loma-ajat

JARDno-2019-1414

Valmistelija

  • Mika Hagelin, Rehtori, mika.hagelin@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään Opiston lukuvuoden pituus vaikuttaa opetustuntien lukumäärään ja sitä kautta muun muassa opetushenkilöstön palkka- ja matkakuluihin, työajan jakaantumiseen, määrävuosilisän kertymiseen ja tuntiopettajien kausiluonteisuuteen sekä kilpailukykysopimuksen noudattamiseen. Opiston opettajille tehdään työsuunnitelma lukuvuodeksi, johon sisällytetään opetusta ja muuta työtä OVTES:n mukaisesti.

Järvenpään Opiston henkilöstökokouksessa (14.3.2019) on käsitelty ja tehty päätösesitys kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen toimintaa koskevien työkausien pituuksista. Kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen työkausien pituutta ei ole aikaisemmin Järvenpään kaupungin toimielimessä vahvistettu.


 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Järvenpään Opiston esityksen lukuvuoden 2019 - 2020 työ- ja loma-ajoista, jotka koskevat sekä kansalaisopiston että taiteen perusopetuksen opetustoimintaa seuraavasti:

  • Syyslukukausi ma 26.8. – su 15.12.2019 (15 viikkoa).
    • Syysloma on viikolla 42 (14.-18.10.)
  • Kevätlukukausi ma 6.1. – su 24.5.2020 (20 viikkoa). 
    • Hiihtoloma on viikolla 8 (17.-21.2.) 

 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin