Hyvinvointilautakunta, kokous 9.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Hyvinvoinnin palvelualueen johdon raportti 1/2019

JARDno-2019-1442

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Talousarvion ja sen tavoitteiden toteutumisesta tiedotetaan lautakunnalle kaupunginvaltuustolle laadittavan Johdon raportin raportointiaikojen mukaisesti kolmannesvuosittain. Talouspalvelujen antaman ohjeen mukaan Johdon raportti 1 tulee tehdä 21.5.2019 mennessä.

Alkuvuoden toiminnassa on korostunut sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon siirtyminen vuoden alusta Keski- Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymään sekä kaupunkiin jääneiden palveluiden uudelleen organisoituminen. Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Keusote) aloittaessa toimintansa vuoden 2019 alussa on havaittu, että osa määrärahoista on siirtynyt virheellisesti Keusoten kustannuksiin varattuihin määrärahoihin, mm. Hyte- avustukset. 

Koska lautakunnan kokouskutsu ja esittelyteksti joudutaan lähettämään ennen raportointikauden (1.1. - 30.4.2019) päättymistä ja huhtikuun kirjanpidon sulkeutumista, täydennetään Johdon raporttia taloudellisten tavoitteiden sekä suoritteiden osalta kokouksessa. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan kuitenkin suunnitellusti. 

Keskeisimpien riskien hallintatoimenpiteiden toteumatilanteesta raportoidaan johdon raporttien yhteydessä, mutta raportointimallin käyttöönotto on kesken. Raportti esitellään kokouksessa. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi Hyvinvoinnin palvelualueen Johdon raportin 1 ajalta 1.1. – 30.4.2019
  • esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää, että Hyte- avustuksiin (ent. sote-avustukset) varatut määrärahat siirretään Hyvinvoinnin palvelualueelle.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin