Hyvinvointilautakunta, kokous 9.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Työllistämisen kuntalisäkäytännön lakkauttaminen

JARDno-2022-1910

Valmistelija

  • Sirkka Riikonen, osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö, sirkka.riikonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki on myöntänyt työllistämisen kuntalisä Järppiä vuodesta 2013 alkaen. Tuki on myönnetty osaamis- ja työllisyyspalvelujen määrärahoista. Kaupungin linjauksen mukaan tukea voidaan myöntää vähintään 6kk työttömän TE-toimiston rekisterissä olevan järvenpääläisen työllistämiseen ja sitä voi hakea Suomessa rekisteröitynyt työnantaja sekä kotitalous. Mikäli työttömällä on mahdollisuus TE-toimiston palkkatukeen, työnantaja voi hakea lisäksi myös Järppi-tukea enintään 300 €/ täysi työssäolokuukausi. Järppiä voidaan myöntää samalle ajanjaksolle kuin TE-toimiston palkkatukea, kuitenkin enintään 8 kuukauden ajalle. Mikäli työnantaja ei saa TE-toimiston palkkatukea työllistettävästä henkilöstä, hän voi hakea kuitenkin Järppi-tukea. Tässä tapauksessa Järppi-tukea voidaan myöntää enintään 500 €/ täysi työssäolokuukausi. Kaupungin oman linjauksen mukaan kaupunki huomioi Järppi-tukea myönnettäessä myös muiden tahojen myöntämät tuet, eikä lisätukea myönnetä, mikäli kokonaispalkkauskustannuksista korvataan jo jonkun muun tahon toimesta vähintään 50 %. 

Järppituen käyttö on ollut varsinkin viimeisen viiden vuoden aikana hyvin vähäistä. Varatusta 10 000 €:sta on vuosittain käytetty n.2000 €. Yrityksille tukea ei ole voitu myöntää juuri koskaan, koska EU säännöstön mukaan yritys, joka saa te-toimiston palkkatukea 50% pitkäaikaistyöttömän henkilön palkkaamisen kokonaispalkkauskustannuksista, ei voi saada enää tukea kunnalta (tai se vähentää myönnetyn palkkatuen määrää). Mikäli yritys on saanut tukea esim. 30%, kunta on myöntänyt puuttuvan 20%

Yhdistyksillä on lähes poikkeuksetta mahdollisuus saada vähintään 65%:n työaikaa tekevän työttömän palkkaamiseen Te-toimiston tukea 100%:sti. Kaupungin tukea ei tällöin ole voinut myöntää, koska kaupungin oman linjauksen mukaan lisätukea ei myönnetä, mikäli kokonaispalkkauskustannuksista korvataan jo jonkun muun tahon toimesta vähintään 50 %. Toisaalta omaehtoisesti työllistäviä yhdistyksiä on Järvenpäässä hyvin vähän, suurimmalla osalla ei ole tarjolla riittävästi työtehtäviä, ohjaavaa henkilöstöä tai mahdollisuuksia palkata henkilöä palkkatyöhön.

1.1.2023 voimaan astuu palkkatuen ehtoja muuttava lakiuudistus, joka rajaa kuntien työllistämisen lisätuen myöntämistä entisestään niin, että kunta voi myöntää lisätukea ainoastaan palkan sivukustannuksiin. Arvion mukaan käyttö pienenee entisestään.

KS

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä ehdotuksen työllistämisen kuntalisäkäytännön lakkauttamisesta epätarkoituksenmukaisena tukimuotona.

 

Käsittely

Osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö Sirkka Riikonen selosti asiaa. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.  

Tiedoksi

osaamis- ja työllisyyspalvelujen toimistosihteeri, osaamis- ja erityispalvelujen erityisasiantuntija, kirjaamopalvelut, hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen johtaja