Hyvinvointilautakunta, kokous 9.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 10.11.2022 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

Käsittely

Puheenjohtaja tiedusteli hyvinvointilautakunnalta, voidaanko lisäpykälä § 51 käsitellä kokouksessa. Tämä sopi lautakunnalle.  

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.