Hyvinvointilautakunta, kokous 7.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen vuoden 2018 käyttösuunnitelmien toteumat

JARDno-2019-600

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Käyttösuunnitelmien toteutumisesta raportoidaan lautakunnille.

Sivistyksen ja vapaa- ajan palvelualueen vuoden 2018 käyttösuunnitelmat hyväksyttiin 15.2.2018 § 3 ja muutettiin 20.12.2018 § 63 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa. 

Avainalueiden toimintakatteet toteutuivat seuraavasti; Esikunta alittui n. 36.000 eurolla (96,7 %), Koulutus- ja ohjauspalvelut 50.000 eurolla (99,2 %) ja Kulttuuri ja tapahtumapalvelut n. 188.000 eurolla (94,4 %). Vapaa-aika ja harrastuspalvelujen toimintakate ylittyi n. 202.000 eurolla (105,3 %). 

Koulutus- ja ohjauspalvelujen toimintakulujen ja - katteen toteumaan vaikuttaa ateriapalvelujen / Jatsi Oy:n kulujen ylitys Järvenpään lukiolla tehdystä talousarvio- ja käyttösuunnitelmien muutoksesta huolimatta. Ateriapalvelujen ylitys oli n. 63.000 euroa eli noin 20 %.

Tilinpäätös vuodelta 2018 ei ole vielä valmistunut, joten käyttösuunnitelmien euroihin saattaa tulla vielä pieniä muutoksia. Muutokset eivät kuitenkaan olennaisesti muuta avainalueiden toimintakatetta.

Avainalueiden sitovat tavoitteet ovaa pääsääntöisesti toteutuneet toivottuun suuntaa ja suoritteissa on ollut tavoitteiden ylittymistäkin, missä heijastuu kaupungin voimakas kasvu. Edelleen tarvitaan yhteistyötä ja ennalta ehkäisevään  toimintaan panostamista erityisesti nuorten  tilanteen ja työllisyyden parantamiseksi.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää

  • hyväksyä liitteenä olevat käyttösuunnitelmien toteumat
  • valtuuttaa ao. vastuuhenkilöt tekemään toimintakertomukseen tekniset korjaukset ja päivitykset

 

Päätös

 

Hyväksyttiin