Hyvinvointilautakunta, kokous 7.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen toimintakertomus 2018

JARDno-2019-585

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Palvelualueiden tulee antaa toiminnastaan ja tavoitteiden toteumasta sekä määrärahojen käytöstä toimintakertomus, joka liitetään osaksi kaupungin vuoden 2018 toimintakertomusta, jonka kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy.

Tilinpäätös vuodelta 2018 ei ole vielä valmistunut, joten toimintakertomuksen euroihin saattaa tulla vielä pieniä muutoksia. Muutokset eivät kuitenkaan olennaisesti muuta Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen toimintakatetta. 

Lopullinen toimintakertomus sisältää kertomustekstin, sitovien tavoitteiden toteutumisen, sitovien määräraha- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisen sekä suoritteiden toteutumisen. 

Palvelualueen vuoden 2018 talousarviota muutettiin yhteensä kolme kertaa.

Palvelualueen toimintakate oli -14.644.000 euroa, ollen 71.000 euroa (99,5 %) muutettua talousarviota pienempi.  Toimintatuotot toteutuivat 4.616.000 euroa, mikä on 50.000 euroa muutettua talousarviota enemmän (101 %). Toimintakulut -19.260.000 euroa (100 %), alittivat 20.000 eurolla muutetun talousarvion. Tähän sisältyi Jatsin ravitsemus- ja siivouspalveluiden ylitystä lukiokoulutuksessa 63.000 euroa (20%).

Palvelualueen sitovat tavoitteet ovat toteutuneet pääsääntöisesti toivottuun suuntaan ja suoritteiden toteumissa heijastuu kaupungin voimakas kasvu.  Edelleen tarvitaan yhteistyötä ja varhaista puuttumista, jotta saadaan  erityisesti nuorten tilannettta ja työllisyyttä parannettua.  

Toimintakertomukseen liittyvä palvelualueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi esitellään erillisenä materiaalina extranetissa materiaalipankki- sivustolla. Lautakunnan kokouksessa käsittelemä selvitys annetaan edelleen kaupungin Konsernipalveluille, joka selvitysten perusteella laatii selonteon kaupungin vuoden 2018 toimintakertomukseen.

 


 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää

  • esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen vuoden 2018 toimintakertomuksen liitteen mukaisena
  • antaa kaupungin Konsernipalveluille arviointinsa palvelualueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta.
  • oikeuttaa ao. vastuuhenkilöt tekemään toimintakertomukseen tekniset korjaukset ja päivitykset

 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin