Hyvinvointilautakunta, kokous 7.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kuntalaisaloite: Lumitykin hankinta

JARDno-2018-547

Valmistelija

 • Ari Kuisma, liikuntapaikkamestari, ari.kuisma@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Harri Lindbergin 26.1.2018 päivätyssä (Liite) kuntalaisaloitteessa esitetään, että Järvenpään kaupungin tulisi naapurikuntien tapaan hankkia lumetuslaitteisto (lumitykki) ja varmistaa siten hiihtomahdollisuudet etenkin vähälumisina talvina. Aloitteessa todetaan, että itse lumetus on mahdollista tehdä osin myös talkoovoimin. 

 

Vastineena aloitteeseen palvelualue esittää seuraavaa:

 

Lumen tekeminen edellyttää seuraavia asioita:

 • käytössä tulee olla riittävästi kylmää vettä, paikka jonne lumen voi tehdä sekä sähköä.

 

Paikan tulee myös olla sellainen, josta lumen saa kuormattua kyytiin ja siirrettyä varsinaiseen hiihtopaikkaan. Lisäksi lumentekokalusto (lumitykit ja siirto- ja paineenkorotuspumput) vaatii huomattavan suuren sähköliittymän (2 krt 18.5 kW + 30 kW + 6 kW). Hyvissä oloissa (ilman lämpö -10 astetta C) voidaan saada noin viikossa kahdella tykillä tuotettua tarvittava määrä lunta 1 km lumettamiseen. Lunta pitää kuntoradalle laittaa n. 50-70 senttimetrin kerros, jotta se kestää koko kauden lauhemmatkin jaksot. Tarkkaa tarvittavaa lumenmäärää on vaikea arvioida, mutta kokemus muista kunnista on, että lunta kannattaa tehdä 5000 m3.

Järvenpäässä tarvittava ja riittävän kylmä vesi löytyy Tervanokan alueelta ja Tervanokan parkkipaikka on myös riittävän suuri alue lumen tekemiseen ja lastaamiseen Terholan kuntoradalle kuljetettavaksi. Veden ottamiseen ei tarvita erillistä lupaa, mutta edellyttää ilmoituksen Uudenmaan ELY-keskukselle. Humuspitoinen järvivesi soveltuu hyvin tykkilumen tekoon. Kaupungistamme ei löydy hiihtoseuraa, joka voisi ottaa tykkien käytön ja valvonnan vastuulleen, eikä liikuntapalveluiden henkilöstökään nykyisellä vahvuudellaan pysty valvomaan tykkien käyttöä.  Lumitykkejä valvova talkooväki / henkilöstö tarvitsee käyttöönsä myös taukotilan, sillä lunta tykitetään yhtä jaksoisesti ympäri vuorokauden.

Lumen siirtäminen Terholan kuntoradalle maksaa 3,15 euroa / m3, joten kuljentuksen kokonaiskustannus on noin 16.000 euroa.

Vaihtoehto a:

Ostetaan 2 kpl lumitykkejä sekä siirtopumppu ja paineenkorotuspumppu sekä tarvittavat letkut. Hinta n. 65.000 euroa. Tykkien elinkaari +20 vuotta. Lisäksi energia-, kuljetus- ja henkilöstökustannukset.

Vaihtoehto b:

Vuokrataan 2 kpl lumitykkejä, pumput ja letkut. Hinta n. 16.000 – 20.000 euroa / kausi. Lisäksi energia-, kuljetus- ja henkilöstökustannukset.

Vaihtoehto c:

Ostetaan lumet valmiiksi tykitettynä Tervanokan pysäköintialueelle. Hinta n. 10.000 euroa / 5000 m3. Ei tarvita sähköä eikä tykkejä käyttävää henkilöstöä.

Liikuntapalvelut esittää, että kaudella 2019 - 2020 kokeillaan vaihtoehtoa c. Ostopalveluna hankittu lumi levitetään ja ladut kunnostetaan liikuntapalveluiden omana työnä.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää

 • hyväksyä edellä olevan palvelualueen vastineen vastauksena kuntalaisaloitteeseen​​​​​​ 
 • tarvittavaan määrärahavaraukseen 26 000 euroa palataan v. 2020 TAE:n valmistelun yhteydessä 
 • todeta aloitteen loppuun käsitellyksi 

 

Käsittely:

Satu Haaparanta esitti, että hyvinvointilautakunta päättää

 • hylätä kuntalaisaloitteen lumetuslaitteiston hankkimisesta eikä kokeile ensilumen ladun valmistamista ostopalveluna tuotetusta lumesta
 • todeta aloitteen loppuunkäsitellyksi

 

Käydyn keskustelun perusteella käsittelystä kirjattiin mm. seuraavaa:

 • luomuhiihtopäiviä / v, kuinka paljon tykkilumi tuo lisää?
 • kustannukset avattava, esim. tuleeko pohjatöitä, henkilökustannuksia tms., energiakustannukset, mitä ylläpito maksaa?
 • ympäristövaikutusten arviointi vaikka lumi ostettaisiin?
 • käyttäjämäärät, voiko selvittää?
 • onko 1 km / 26.000 e vai laskeeko hinta jos tekee pidemmän?
 • mahdollisuudet kuntien väliseen yhteistyöhön?
 • ladun sijoittaminen Terholaan vai jonnekin muualle?
 • mahdollisuus hyödyntää jäähallin lunta?

 

Käydyn keskustelun pohjalta esittelijä käsittelyn aikana teki uuden pohjaehdotuksen seuraavasti:

 

Ehdotus:

Lautakunta päättää palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi käsittelystä kirjattavin valmisteluohjein.

 

Esittelijän tehtyä alkuperäisestä esityksestä poikkeavan uuden ehdotuksen puheenjohtaja totesi, että lautakunnan käsittelyn pohjana on esittelijän edellä käsittelystä kirjattu muutettu pohjaehdotus. 

 

Muutetun pohjaehdotuksen käsittely:

 

Puheenjohtajan asiaa kysyttyä Satu Haaparanta ilmoitti, että hänen esityksensä on edelleen voimassa.

 

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta kysyttyään, että koska ilmeni ettei koko lautakunta ollut muutetun pohjaehdotuksen kannalla, niin asiasta äänestetään.

 

Hyväksyttiin äänestystavaksi kättennosto äänestys.

 

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että

 • lautakunta päätti selvällä enemmistöllä hyväksyä esittelijän muutetun ehdotuksen
 • Satu Haaparannan esitys raukesi kannatuksen puuttuessa

 

 

Päätös

 

Hyvinvointilautakunta päätti palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi edellä selosteessa käsittelystä kirjatuin valmisteluohjein.