Hyvinvointilautakunta, kokous 7.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Ilmoitusasiat

Perustelut

 

Strategiakartan työstämisen aikataulu

 

  • kaupunginjohtaja esittelee asiaa tarkemmin kokouksessa.
    • viitekehyksen esittely ja viranhaltijavalmistelu
    • kaupunginhallituksen käsittely ja mahdollinen lausuntokierros
    • päätöksenteko ja strategian käsittely hyväksymisen jälkeen

 

 

 

Ehdotus

 

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Päätös

 

Hyväksyttiin