Hyvinvointilautakunta, kokous 5.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallintosihteeri, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Ilmoitusasiat

 

Oikeusministeriö

  • 4.6.2019 VN/538/OM2 Lausuntopyyntö / Toimintamalli rikoksilla oireileville nuorille, kehittämistyöryhmän ehdotus
    • palvelualuejohtaja antaa katsauksen lausunnon valmistelusta

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Päätös

 

Hyväksyttiin