Hyvinvointilautakunta, kokous 5.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Arviointikertomus 2018/Hyvinvointilautakunnan vastineet

JARDno-2019-757

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Ehdotus

 

Kaupunginvaltuusto päättää pyytää lautakunnilta ja palvelualueilta vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle.

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Valmistelija

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Lautakuntien ja palvelualueiden ja muiden yksiköiden tulee antaa vastineensa arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin, selvityspyyntöihin ja suosituksiin syyskuun loppuun mennessä. Arviointikertomuksessa on arvioinnit ja havainnot tehty vuoden 2018 organisaation mukaisesti Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueelta. Uusi organisaatio astui voimaan 1.1.2019 ja lausunnon antaa hyvinvointilautakunta.

Arviointikertomuksessa ehdotettiin toimintakäytäntöjä seuraavasti;

4.3. Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin edistäminen 

4.3.1. SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE 

3. Nuorten yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäisy 

Tarkastuslautakunnan ehdottama toimintakäytäntö: 

  • Palvelualueen johtoa pyydetään pitämään valtuusto ajan tasalla, minkälaisia suunnitelmia on tulossa nuorten työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn ja osallisuuden lisäämiseen. 

  • Vastine:  Tietoa näistä voidaan antaa toimintakertomusten lisäksi  työllisyyskatsauksen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle edellä selosteessa olevan vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2018.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

KH