Hyvinvointilautakunta, kokous 4.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

 

Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

 

 

Ehdotus

 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Kujasalo ja Sanna Maria Riikonen ja pöytäkirja tarkistetaan sähköisesti.