Hyvinvointilautakunta, kokous 4.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Toiminta- ja kohdeavustushakuohjeet 2021

JARDno-2018-4108

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupunki myöntää vuosittain talousarvion puitteissa liikunta-, nuoriso-, kulttuuri sekä tuleviin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palveluihin toiminta- ja kohdeavustuksia. Toiminta- avustukset myöntää toimialueesta vastaava palvelualuelautakunta ja kohdeavustukset myöntää ko. viranhaltijat toimivaltarajojen puitteissa. Toiminta- ja kohdeavustuksia myönnetään pääsääntöisesti järvenpääläisten rekisteröityjen yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen ja työryhmien toiminnan tukemiseen. 

Toiminta- ja kohdeavustuksien sääntöjä on yhtenäistetty ja tiivistetty. Haku tapahtuu sähköisen asioinnin kautta ja hakulinkit löytyvät Järvenpään kaupungin verkkosivuilta. Palveluun sisäänkirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen ja avustushakemuksen täyttäjällä tulee olla yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus.

Myös hakuaikaa esitetään muutettavaksi siten, että avustuksiin oikeutettujen on toimitettava hakemuksensa vuosittain huhtikuun 10. päivään tai sitä edelliseen arkipäivään mennessä, siten kuin kaupungin virallisten ilmoitusten kuuluttamisessa on kulloinkin erikseen päätetty. Tällöin yhdistykset ehtivät kokoamaan tilinpäätöstietonsa hakuprosessiin mennessä, jolloin  ei enää tarvitse toimittaa  liitteitä erikseen. 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat  liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palveluiden toiminta- ja kohdeavustusten hakuohjeet 1.1.2019 lukien. 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki myöntää vuosittain talousarvion puitteissa liikunta-, nuoriso-, kulttuuri sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palveluihin toiminta- ja kohdeavustuksia. Toiminta-avustukset myöntää toimialueesta vastaava palvelualuelautakunta ja kohdeavustukset myöntää ko. viranhaltijat toimivaltarajojen puitteissa. Toiminta- ja kohdeavustuksia myönnetään pääsääntöisesti järvenpääläisten rekisteröityjen yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen ja työryhmien toiminnan tukemiseen. 

Toiminta- ja kohdeavustusten sääntöihin on tehty tarkennuksia ja ohjeita on hieman täsmennetty.  Toiminta-avustuksia myönnetään kaupunkistrategiaa tukevan toiminnan toteuttamiseen. Kulttuurin kohdeavustusten osana voidaan myöntää myös Järvenpää-talon Sibelius- ja Juhani Aho -salin maksuttomia käyttövuoroja. Lisäksi kohdeavustusten osalta on liitteiden toimittamista tarkennettu.

Haku tapahtuu edelleen sähköisen asioinnin kautta ja hakulinkit löytyvät Järvenpään kaupungin verkkosivuilta. Palveluun sisäänkirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen.  Hakuaikaa säilyy ennallaan ja hakemukset on jätettävä vuosittain huhtikuun 10. päivään tai sitä edelliseen arkipäivään mennessä, siten kuin kaupungin virallisen ilmoitusten kuuluttamisessa on kulloinkin erikseen päätetty. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat  liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palveluiden toiminta- ja kohdeavustusten päivitetyt hakuohjeet.  

Hakuohjeita noudatetaan kevään 2020 toiminta- ja kohdeavustusten hakemisessa.  

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja, sami.ylisaari@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki myöntää vuosittain talousarvion puitteissa liikunta-, nuoriso-, kulttuuri sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palveluihin toiminta- ja kohdeavustuksia. Toiminta-avustukset myöntää toimialueesta vastaava palvelualuelautakunta ja kohdeavustukset myöntää ko. viranhaltijat toimivaltarajojen puitteissa. Toiminta- ja kohdeavustuksia myönnetään pääsääntöisesti järvenpääläisten rekisteröityjen yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen ja työryhmien toiminnan tukemiseen. 

Toiminta- ja kohdeavustuksille on luotu kriteerit ja toiminta-avustusten kesto on muutettu kaksivuotiseksi (Hyvinvointilautakunnan kokous 3.12.2020 §52). Hakuohjeet on päivitetty vastaavasti.

Haku tapahtuu edelleen sähköisen asioinnin kautta ja hakulinkit löytyvät Järvenpään kaupungin verkkosivuilta. Palveluun sisäänkirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen.  Hakuaikaa säilyy ennallaan ja hakemukset on jätettävä vuosittain huhtikuun 10. päivään tai sitä edelliseen arkipäivään mennessä, siten kuin kaupungin virallisen ilmoitusten kuuluttamisessa on kulloinkin erikseen päätetty. 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palveluiden toiminta- ja kohdeavustusten päivitetyt hakuohjeet.  

Hakuohjeita noudatetaan kevään 2021 toiminta- ja kohdeavustusten hakemisessa.  

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Vt palvelualuejohtaja Jari Lausvaara ja kulttuurijohtaja Sami Ylisaari esittelivät asiaa.

Tiedoksi

asianosaiset