Hyvinvointilautakunta, kokous 4.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Liittyminen kirjaston kirjojen yhteishankintaan

JARDno-2021-144

Valmistelija

  • Petra Pantsar, hankintapäällikkö, petra.pantsar@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin kirjaston kirjoja ja AV-materiaaleja koskeva puitesopimus päättyy vuoden 2021 aikana. Sarastia Oy on kilpailuttamassa kirjaston kirjojen sekä oppikirjojen hankinnat yhteishankintana. Uusi kilpailutus korvaa Sarastian aiemmat sopimukset kirjaston kirjoista ja siihen liittyvistä AV-materiaaleista sekä oppikirjoista.

Järvenpään kaupungin tarve kirjaston kirjoille ja AV-materiaaleille on arviolta 170 000 euroa vuodessa ja 680 000 euroa 4 vuoden sopimuskaudelle laskettuna. Hankintapalvelut arvioi, että yhteishankintaan liittyminen on tarkoituksenmukaista huomioon ottaen hankinnasta aiheutuvat prosessikustannukset ja hankittavan palvelun laadun. 

Kirkes -kunnat ovat kirjastojen johtoryhmän kokouksessaan 19.1.2021 linjanneet yhdessä liittymisestä Sarastian yhteishankintaan. Kirkes -kirjastoyhteistyön toimivuuden kannalta on tärkeää, että kaikkien Kirkes -kuntien hankintakanava kirjastojen materiaaleille on sama ja että luetteloitava aineisto saadaan tilattua palveluntuottajalta käytössä olevaan kirjastojärjestelmään integroituna.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää:

  1. liittyä Sarastia Oy:n valmistelemaan kirjaston kirjojen sekä oppikirjojen yhteishankintaan kirjaston kirjojen ja AV-materiaalien osalta 170 000 euron vuosittaisen ennakoidun arvon osalta.
  2. valtuuttaa asiakkuusjohtajan allekirjoittamaan liittymiseen tarvittavat dokumentit.
  3. että päätös pannaan voimaan sen lainvoimaa odottamatta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Vt palvelualuejohtaja Jari Lausvaara ja kulttuurijohtaja Sami Ylisaari esittelivät asiaa.

Tiedoksi

Kirjasto, kulttuurijohtaja