Hyvinvointilautakunta, kokous 4.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Ilmoitusasiat       

Nuorisovaltuusto 20.1.2021 § 7

 • Hyvinvointilautakuntaan toimikaudeksi 2021-2022 on valittu Sanni Veijalainen ja Saga Santonen. Heidän varaedustajikseen Veera Männistö ja Venla Lehtosalo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 • Lausuntopyyntö (02.12.2020/VN/18946/2020) luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamiseksi
  • Lausunto annettu virkamiesvalmisteluna 15.1.2021 (oheismateriaali)
    
 • Kysely (19.1.2021) koronan vaikutuksista taiteen, kulttuurin ja luovien alojen toimintaan (oheismateriaali)
   

Valtion liikuntaneuvosto

 • Lausuntopyyntö (15.1.2021/VN/551/2021) liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjaluonnoksesta (oheismateriaali)
  • Lausunto valmisteilla 

Sisäministeriö

 • 22.12.2020 Päätös (SM2035852 00.00.00.01/SMDno-2015-2030) pakolaiskiintiön kohdentamisesta vuonna 2021

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Käsittely

Nuorisovaltuuston edustajat esittäytyivät.

Vt palvelualuejohtaja esitteli ilmoituasiat.

Liikuntapäällikkö antoi selvityksen Terholan maisematyöluvan hakutilanteesta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.