Hyvinvointilautakunta, kokous 4.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmat 2021

JARDno-2021-189

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, Hallintopalvelupäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Topi Luostarinen ja Mirja-Liisa Autere

 

Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2020 § 73 taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023 ja talousarviosta vuodelle 2021, jossa Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2021 toimintakate on -13.876.081 euroa ja vuosien 2021-2023 yhteenlaskettu toimintakate -40.603.026 euroa. Määrärahat ovat nettositovia eli sitovia toimintakatteen osalta.

Talousarvion mukaan lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2021 tammikuun 2021 loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa avainalueille/vastuualueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit avain-/vastuualueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnetyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain. Käyttösuunnitelmassa sovelletaan samaa rakennetta kuin talousarviossa. 

Käyttösuunnitelmiin sisältyviä eriä on käsitelty alustavasti lautakunnan antaessa lausuntoaan kaupunginhallitukselle  talousarviosta 1.10.2020 § 38 ja käyttösuunnitelmiin sisältyvät maksut ja taksat on hyväksytty Hyvinvointilautakunnassa 3.12.2020 § 54.

Osana talouden tasapainotusta tullaan viemään läpi konsernin kaikkia hallintotehtäviä koskeva säästöohjelma. Työnjaon muutosten seurauksena tarvittavista määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä päättää kaupunginjohtaja. Hyvinvoinnin palvelualueen osalta muutos koskee palvelualueiden esikunnassa olevaa talous- ja hallintotyötä tekevää toimistohenkilöstöä, jotka tullaan siirtämään konsernipalveluiden hallintopalvelut -yksikköön. Kyseisiin henkilöihin liittyvät määrärahat sisältyvät käyttösuunnitelmassa esikunnan määrärahoihin, mutta tullaan siirtämään kaupunginjohtajan päätöksen jälkeen konsernipalveluihin. 

Muutoin Hyvinvoinnin palvelualueen määrärahat on kohdennettu aiemmin lautakunnassa käytyjen linjausten perusteella ja laadittu niitä vastaavat avainaluekohtaiset sekä esikunnan käyttösuunnitelmat, jotka ovat esitelty liitteessä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää

  1. hyväksyä Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmat vuodelle 2021 liitteen mukaisesti.
  2. valtuuttaa viranhaltijat tekemään esikunnan käyttösuunnitelmaan euroihin kaupunginjohtajan tekemän päätöksen mukaiset talous- ja hallintopalveluhenkilöstöä koskevat määrärahamuutokset

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Hallintopalvelupäällikkö Topi Luostarinen, controller Mirja-Liisa Autere, vt palvelualuejohtaja Jari Lausvaara, Hyte-johtaja Kirsi-Marja Karjalainen ja kulttuurijohtaja Sami Ylisaari esittelivät asiaa.

 

Tiedoksi

Asianosaiset