Hyvinvointilautakunta, kokous 4.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Edustajan nimeäminen Kolmisointu-sopimus ohjausryhmään

JARDno-2017-1619

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kalle Jämsen, kulttuurijohtaja, kalle.jamsen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28.8.2017 § 38 Taideyliopiston, Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiön sekä Järvenpään kaupungin välisen yhteistyösopimuksen vuosille 2018 – 2022. Yhteistyösopimus tunnetaan nimellä Kolmisointusopimus Sopimus astuu voimaan 1.1.2018. Siihen asti on voimassa edellinen sopimus vuosilta 2013 – 2017. Kolmisointu- yhteistyö on käynnistynyt vuonna 1987.

Uusitussa Kolmisointusopimuksessa yhteistyön tahto on ilmaistu aiempaa yleisemmällä tasolla ja sopimustekstiä tiivistetty. Sopimukseen on sisällytetty aikaisemman erillisen ohjelmistoliitteen päivitettyjä sisältöjä yleisellä tasolla. 

Sopimuksen painopisteinä ovat säilyneet lasten ja nuorten musiikkikasvatus, opettajien täydennyskoulutus sekä kohdennetut konsertit muun muassa koululaisille sekä ikäihmisille. Lisäksi sopimus sisältää sinfoniaorkesterin vierailuja Järvenpäässä sekä kaupungin mahdollisuutta käyttää Kallio- Kuninkalan tiloja ja palveluja. Sopimuksessa on mainittu myös mahdollisuuksia kehittää Taideyliopiston kanssa laajempaa yhteistyötä. Sopimuksen myötä saadaan yliopistotasoista yhteistyötä, vaikuttavuutta, näkyvyyttä ja muuta vuorovaikutusta osaksi paikallista elämää.  Kaupungin avustuksen taso säilyy ennallaan eli 85.500 euroa / vuosi.

Kolmisointusopimuksen vuotuista toteutumista ohjaa ja valvoo sivistys- ja vapaa-aikalautakunta. Käytännön työtä koordinoi kaupungin kulttuurijohtajan johdolla kokoontuva ohjausryhmä, johon Taideyliopiston Sibelius-Akatemia ja kaupunki ovat nimennet kaksi edustajaa ja Paloheimon säätiö yhden edustajan.

Ohjausryhmä laatii lukuvuosittain toiminnasta lautakunnalle toimintasuunnitelman sekä toimintakertomuksen perussopimuksen pohjalta.

Ohjausryhmä jatkaa käytännön työn koordinoijana ajanjaksolla 2018 - 2022.

2013 - 2017 ohjausryhmän kokoonpano on ollut

Jämsen, Kalle puheenjohtaja, kulttuurijohtaja
Markkanen, Lassi sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen (varalla Pauliina Naala)
Järvi, Miisa tuotantopäällikkö, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Halonen, Tiina tuottaja, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Liiman, Tuula asiamies, Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiö

Ryhmän sihteerinä on toiminut kaupungin kulttuurituottaja Laura Sallinen

Ohjausryhmän lisäksi kaupungissa toimii koululaistoiminnan suunnittelun työryhmä.Ryhmä kokoontuu kerran vuodessa suunnittelemaan varhaiskasvatukselle, perusopetukselle ja lukiolle suunnattavaa konserttitarjontaa sekä opettajien koulutusta. Ryhmässä ovat mukana tuottaja Tiina Halonen, Sibelius-Akatemia, kulttuurituottaja Laura Sallinen sekä edustajat varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiosta. Tarvittaessa edustus myös Keskisen Uudenmaan musiikkiopistosta ja Tuusulanjärven avoimesta musiikkikoulusta. Edustajat ovat musiikin lehtoreita ja musiikkiin erikoistuneita luokanopettajia, varhaiskasvatuksesta erityisasiantuntija tai aluepäällikkö. Koululaistoiminnan vastuuhenkilö on perusopetusjohtaja Arja Korhonen.

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää

  • että Lassi Markkanen jatkaa ohjausryhmän jäsenenä nykyisen sopimuskauden loppuun 31.12.2017
  • nimetä ohjausryhmään kaupungin edustajaksi yhden lautakunnan jäsenen ja hänelle varajäsenen 1.1.2018 alkaen
  • todeta,että toisena kaupungin edustajana  ja työryhän puheenjohtajana  jatkaa  kulttuurijohtaja ja työryhmän sihteerinä kutlltuurituottaja

Päätös

Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta päätti

  • että Lassi Markkanen jatkaa ohjausryhmän jäsenenä ja Lauri Hongisto varajäsenenä nykyisen sopimuskauden loppuun 31.12.2017
  • nimetä ohjausryhmään kaupungin edustajaksi Lassi Markkasen ja hänen varajäseneksi Lauri Hongiston 1.1.2018 alkaen
  • todeta, että toisena kaupungin edustajana  ja työryhän puheenjohtajana  jatkaa  kulttuurijohtaja ja työryhmän sihteerinä kutlltuurituottaja

Valmistelija

  • Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja, sami.ylisaari@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28.8.2017 § 38 Taideyliopiston, Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiön sekä Järvenpään kaupungin välisen yhteistyösopimuksen vuosille 2018 – 2022. Yhteistyösopimus tunnetaan nimellä Kolmisointusopimus. Sopimus astui voimaan 1.1.2018. Kolmisointu -yhteistyö on käynnistynyt vuonna 1987.

Sopimuksen painopisteinä ovat säilyneet lasten ja nuorten musiikkikasvatus, opettajien täydennyskoulutus sekä kohdennetut konsertit muun muassa koululaisille sekä ikäihmisille. Lisäksi sopimus sisältää sinfoniaorkesterin vierailuja Järvenpäässä sekä kaupungin mahdollisuutta käyttää Kallio-Kuninkalan tiloja ja palveluja. Sopimuksessa on mainittu myös mahdollisuuksia kehittää Taideyliopiston kanssa laajempaa yhteistyötä jota on toteutettu kuluvalla sopimuskaudella. 

Kolmisointusopimuksen vuotuista toteutumista ohjaa ja valvoo Hyvinvointilautakunta. Käytännön työtä koordinoi kaupungin kulttuurijohtajan johdolla kokoontuva ohjausryhmä, johon Taideyliopiston Sibelius-Akatemia ja kaupunki ovat nimenneet kaksi edustajaa ja Paloheimon säätiö yhden edustajan.

Ohjausryhmä laatii lukuvuosittain toiminnasta lautakunnalle toimintasuunnitelman sekä toimintakertomuksen perussopimuksen pohjalta.

Ohjausryhmä jatkaa käytännön työn koordinoijana ajanjaksolla 2018 - 2022. Ohjausryhmän kokoonpano on ollut 

Ylisaari, Sami puheenjohtaja, kulttuurijohtaja
Markkanen, Lassi Hyvinvointilautakunnan jäsen (varalla Lauri Hongisto )
Järvi, Miisa tuotantopäällikkö, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Halonen, Tiina tuottaja, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Myyry, Pälvi asiamies, Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiö

Ryhmän sihteerinä on toiminut kaupungin kulttuurituottaja Laura Sallinen. 

Varajäsen Lauri Hongisto on jäänyt pois luottamustehtävistä Järvenpäässä ja sen vuoksi tulee Kolmisointu työryhmään valita uusi varajäsen. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää nimetä Kolmisointusopimuksen ohjausryhmään Lauri Hongiston tilalle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti valita Ville Mustosen Kolmisointu-sopimus ohjausryhmään Lassi Markkasen varajäseneksi jäljellä olevaksi kaudeksi.

Kokouskäsittely

Kultturijohtaja Sami Ylisaari esitteli asiaa.

Katri Kuusikallio esittää Ville Mustosen valintaa Lauri Hongiston tilalle.

 

Tiedoksi

Asianosaiset