Hyvinvointilautakunta, kokous 3.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Iltakoulu

 • Työllisyyden tilannekatsaus (ml. ekosysteemi)  
  • osaamis- ja työllisyyspalveluiden päällikkö Sirkka Lehti
  • aineisto oheismateriaalina

Ilmoitusasiat

 • Palveluverkkosuunnitelma: katsaus kuntalaispalautteisiin palveluvisiosta (oheismateriaali)
 • Osallisuusmalli (Oheismaeriaali)
  •  esittely kokouksessa/Pilvi Kallio-Meriläinen
 • Tilinpäätösennuste ja TA2020 muutosesitys
  • esittely kokouksessa/Topi Luostarinen
 • Hyvinvointilautakunnan seminaari ti 15.12.2020 klo 16.30-20.00. (Teams-kokous)
 • Terholan kuntorata

Ehdotus

Esittelijä

 • Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

Käsittely

Vt palvelualuejohtaja Jari Lausvaara selvitti Terholan kuntorata asian käsittelyä.

Osaamis- ja työllisyyspalveluiden päällikkö Sirkka Lehti esitteli työllisyyden tilannekatsausta.

Palvelualueen erikoissuunnittelija Saara Ojala esitteli Palveluverkkosuunnitelmaa: katsaus kuntalaispalautteisiin palveluvisiosta.

Osallisuuden erityisasiantuntija Pilvi Kallio-Meriläinen esitteli osallisuusmallia.

Talouspäällikkö Topi Luostarinen esitteli Tilinpäätösennustetta ja TA2020 muutosesitystä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.