Hyvinvointilautakunta, kokous 3.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Hyvinvointilautakunnan kokousajat 2021

JARDno-2020-2824

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Kevään 2021 toimielinten kokouskalenteriluonnos on ollut kommentoitavana toimielinten puheenjohtajilla ja esittelijöillä sekä kaupungin johtoryhmän jäsenillä. Puheenjohtajien jaosto käsittelee ohjeellista kokouskalenteria 24.10.2020 ja kaupunginhallitus tämän jälkeen. Toimielin kuitenkin itse päättää lopullisesti kokousajoistaan. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää

1. osaltaan hyväksyä ohjeellisen kokouskalenterin ja kokoontua keväällä 2021 seuraavasti:

  • to 21.1.2021 
  • to 4.2.2021
  • to 4.3.2021
  • to 15.4.2021
  • to 6.5.2021

2. Kokoukset alkavat klo 16.30

3. delegoida hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä lautakunnan puheenjohtajalle.

4. että päätösvallan delegointi lautakunnan puheenjohtajalle on voimassa valtuustokauden loppuun 31.5.2021 saakka.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hyvinvoinnin palvelualue/vt.palvelualuejohtaja, kulttuurjohtaja, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, talouspäällikkö