Hyvinvointilautakunta, kokous 3.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Hyvinvoinnin palvelualueen maksut ja taksat 2021

JARDno-2020-2796

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan palvelualuelautakuntien tehtävänä on päättää alaisestaan toiminnasta perittävistä maksuista sekä palvelujen luovuttamista koskevista periaatteista sekä niistä perittävien korvausten perusteista.

Liitteenä on yhdistelmä Hyvinvointilautakunnan sekä Opetus- ja kasvatuslautakunnan alaisesta toiminnasta perittävistä maksuista 1.1.2021 alkaen.

Maksuissa ja taksoissa on noudatettu lautakunnan ja kaupunginvaltuuston aiemmin antamia linjauksia. Liikuntapalvelujen tila-, palvelu- ja pääsymaksuja ei ole korotettu vuodelle 2021, koska niihin kohdistuva 5% korotus tehtiin vuodelle 2020 ja tehdään uudelleen vuodelle 2022. Kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen sekä Seuratalon tilahinnoittelussa on huomioitu elinkustannusindeksi.

Uusia ja aikaisemmin hinnoittelemattomia kohteita ovat Juholanmäen pesäpallokenttä sekä Cooperin päiväkoti. Niiden hinnoittelussa on noudatettu vastaavien kohteiden mukaisia hinnoitteluperiaatteita.

Myllytien toimintakeskuksen hinnoittelu ei koske Järvenpään Palvelusäätiön lakkauttamisen yhteydessä yhteistyösopimuksella sovittua tilojen maksutonta eläkeläis-, vanhus- ja vammaisjärjestöjen käyttöä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä alaisestaan toiminnasta perittävät maksut 1.1.2021 alkaen liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Talouspäällikkö Topi Luostarinen esitteli asiaa.

Tiedoksi

palvelualueet