Hyvinvointilautakunta, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Terholan kuntoradan maisematyölupa (lisäpykälä)

JARDno-2021-716

Perustelut

Hyvinvointilautakunta päätti äänestyksen jälkeen (§ 17) ottaa asian lisäasiana käsiteltäväksi.

Ehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää lähettää asian palvelualueelle valmisteltavaksi siten, että asia tuodaan pykäläasiana seuraavaan lautakunnan kokoukseen 15.4.2021.

Käsittely

Lautakunta kävi asiasta keskustelun.

Käsittelyn kuluessa lautakunnan esittelijä Kristiina Hannula teki seuraavan päätösehdotuksen:

"Hyvinvointilautakunta päättää lähettää asian palvelualueelle valmisteltavaksi siten, että asia tuodaan pykäläasiana seuraavaan lautakunnan kokoukseen 15.4.2021.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.