Hyvinvointilautakunta, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Valmistelija

 • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 26.3.2021 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja, kristiina.hannula@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely

Puheenjohtaja myönsi Satu Haaparannalle työjärjestyspuheenvuoron. Satu Haaparannan ehdotus kuului seuraavasti:

"Pyydänkin hallintosääntö 117 kolmannen momentin perusteella äänestystä, voidaanko Terholan kuntoradan leventämisestä tehdystä maisematyöluvasta keskustella tässä kokouksessa?"

Puheenjohtaja tiedusteli kokoukselta, voidaanko asia ottaa yksimielisesti käsiteltäväksi. Todettiin, että ei voida.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Päätettiin lisäksi äänestyksen jälkeen äänin 4 JAA-ääntä, 6 EI-ääntä, 2 TYHJÄÄ ottaa lisäasiana käsiteltäväksi Terholan kuntoradan maisematyölupaa koskeva asia.

Äänestystulokset

 • Jaa 4 kpl 33%

  Pepe Makkonen, Marko Koskela, Peter Osipow, Pasi Solonen

 • Ei 6 kpl 50%

  Satu Haaparanta, Pasi Koskinen, Lassi Markkanen, Anne Kujasalo, Pia Valonen, jarvauhkta

 • Tyhjä 2 kpl 17%

  Sanna-Maria Riikonen, Rita Kostama