Hyvinvointilautakunta, kokous 23.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Valtuustoaloite / Omaishoitajat pääsevät ilmaiseksi uimahalliin ja uimahallin kuntosalille

JARDno-2023-239

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuustoryhmä Haaparannan valtuutettu Satu Haaparanta ja 36 muuta valtuutettua jättivät valtuustoaloitteen Omaishoitajat pääsevät ilmaiseksi uimahalliin ja uimahallin kuntosalille

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 13.2.2023 § 11

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettäää kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.2.2023 saapuneen valtuustoaloitteen "Omaishoitajat pääsevät ilmaiseksi uimahalliin ja uimahallin kuntosalille" hyvinvoinnin palvelualueelle valmisteltavaksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

  • Tony Konkola, liikuntapäällikkö, tony.konkola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Raija Pirres, kulttuurijohtaja ja Tony Konkola, liikuntapäällikkö

Valtuutettu Satu Haaparanta ja 36 muuta valtuutettua jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen 13.02.2023:Omaishoitajat pääsevät ilmaiseksi uimahalliin ja uimahallin kuntosalille

Aloitteen teksti:

Omaishoitajien työ on näkymätöntä. Omaishoitaja huolehtii perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka ei selviydy itsenäisesti arjestaan. Omaishoitajien työ voi olla todella raskasta henkisesti, että arjessa jaksamisessa. maishoitajien arjen haasteina on jaksaa ilman apua sekä työskennellä viranomaisten kanssa etuuksien hakemisessa sekä erilaisten palveluiden selvittämisessä. Jos omaishoitaja ei enää jaksaisi, kuka sitten hoitaisi läheistä? Fyysinen kunto auttaisi jaksamaan arjessa. Säännöllinen liikunta olisi fyysisen hyvinvoinnin lisäksi iso tekijä myös henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta. äännöllinen uinti/kuntosali auttaisi jaksamaan sekä fyysisesti että psyykkisesti. Esimerkiksi Helsingissä vuoden 2023 alusta alkaen ovat omaishoitajat päässeet maksutta Helsingin kaupungin uimahalleihin, liikuntahalleihin, kunto- ja voimailusaleille, maauimaloihin sekä liikuntakursseille. Myös Espoo, Vantaa, Laitila ja Alajärvi tarjoavat maksuttomia uimahalli- ja kuntosalipalveluita omaishoitajille. Joten haluaisimme kannustaa omaishoitajia ottamaan hetki omaa aikaa ja tuettaisiin maishoitajien jaksamista tarjoamalla heille maksuttomat käynnit uimahallissa ja uimahallin kuntosalilla. Tällä hetkellä omaishoitajat eivät edes kuulu erityisryhmien hinnoitteluun.

 

Vastaus:

Liikunta on yksi tärkeimmistä keinoista pitää huolta omasta hyvinvoinnista. Pienikin liikunnan lisääminen arkeen lisää terveyttä ja virkistystä niin keholle kuin mielelle. Ilmainen uinti- ja kuntosalimahdollisuus edesauttaa omaishoitajien jaksamista arjessa.

Järvenpääläisiä omaishoidon tuen saajia on yhteensä 244 (alle 65-v. omaishoidon tuen saajien osalta omaishoitajien määrä on 119 ja yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen asiakkaiden määrä Järvenpäässä on 125) henkilöä. Hyvinvoinnin palvelualue esittää, että järvenpääläisille omaishoitajille myönnetään yksi (1) ilmainen 10 kerran yhdistelmäranneke vuodessa. Ranneke oikeuttaa kymmeneen uinti- ja kuntosalikäyntiin vuoden aikana. Yhden yhdistelmärannekkeen (10 krt) arvo on 95 € ja kaikille omaishoitajille tarjottu etuus on yhteensä 244 * 95 € eli 23 180 €. 

KS

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää

1. hyväksyä edellä selosteessa olevan vastauksen aloitteeseen "Omaishoitajat pääsevät ilmaiseksi uimahalliin ja uimahallin kuntosalille".

2. todeta aloitteen osaltaan loppuun käsitellyksi.

3. esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

4. todeta, että aloite ja siihen annettu vastaus saatetaan valtuustolle tiedoksi hallintosäännön 71.3 §:n mukaisesti kerran vuodessa viimeistään maaliskuun loppuun mennessä valtuuston käsiteltäväksi toimitettavan koonnin yhteydessä.

 

Käsittely

Kulttuurijohtaja Pirre Raijas selosti asiaa. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, palvelualuejohtala, kulttuurijohtaja, liikuntapäällikkö