Hyvinvointilautakunta, kokous 23.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Valtuustoaloite/Satu Haaparanta ja 32 valtuutettua/Nuorten aktivoimiseen tähtäävä työpaja

JARDno-2018-3139

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen lasten ja nuorten palvelualueelle valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Kirsi-Marja Karjalainen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Satu Haaparannan 23.8.2018 jättämä valtuustoaloite nuorten aktivoimiseen tähtäävästä työpajasta on saapunut 10.4.2019 vastattavaksi nuorisopalveluille. Aloitteessa nuorten aktivoimiseen tähtäävästä työpajasta ehdotetaan järjestettäväksi nuorille kuntoutusta ja aktivointitoimia sisältävää työpajatoimintaa.

Nuorisopalvelut eivät järjestä työpajatoimintaa tai kuntouttavaa työtoimintaa. Sen sijaan nuorisopalvelut järjestää aloitteessa esitetylle kohderyhmälle (3.3.1) tavoitteellista ja ohjattua kerhotoimintaa.

Kerhotoiminnan tavoitteena voi, aloitteenkin mukaisesti, olla nuorten aktivoiminen harrastustoimintaan, sekä nuorten liikenneturvallisuuden ja osallisuuden lisääminen. Nuorten kohtaamisen välineenä käytetään nuorten mopojen, polkupyörien, skeittilautojen tai muiden välineiden huolto- ja kunnostustyötä. Lisäksi kerhotoimintaan liitetään muiden kumppaneiden, kuten esimerkiksi poliisi, tekemää liikennekasvatustyötä.

Mopokerhon toteuttamiseksi on selvitetty erilaisia vaihtoehtoisia tapoja. Mopokerhotoiminta edellyttää joka tapauksessa lisämäärärahojen myöntämistä toimintaan, sillä tällaista kerhotoimintaa ei ole aikaisemmin ollut, eikä sitä ole huomioitu nuorisopalvelujen taloussuunnittelussa.

 1. Useilta alueella toimivilta autokorjaamoyrittäjiltä on kysytty halukkuutta tuottaa mopokerhotoimintaa niin, että kerhotoiminnasta maksettaisiin yrittäjälle ja nuorisopalvelut huolehtisivat markkinoinnista ja ohjausalan osaamisen tuottamisesta kerhoiltoihin. Halukkaita yrittäjiä ei löytynyt.
 2. Mopopajan toteuttamista yhteistyössä Ammattiopisto Spesian ja Keudan kanssa on selvitetty. Spesia ei halunnut lähteä mukaan kerhotoimintaan ja Keudan halukkuus yhteistyöhön niin, että tilat ja ajoneuvoasentajaosaaminen tulisi Keudasta (toistaiseksi määrittelemättömään hintaan) on vielä selvitysvaiheessa. Nuorisopalvelut vastaisivat kerhotoiminnan markkinoimisesta sekä ohjausosaamisen tuottamisesta kerhoon.
 3. Nykyisellään jo on mahdollista tukea erilaisia asiasta ja toiminnasta kiinnostuneita järjestöjä tai yhteisöjä erilaisin kunnan avustuksin, mikäli yhteistyöstä kiinnostuneita tahoja on. Mikäli tällainen toimija löytyy, voidaan mopokerhoa tukea nuorisoavustuksen ja tila-avustuksen turvin.
 4. Mopokerho voidaan toteuttaa nuorisopalvelujen omana toimintana niin, että yhteistyöhön etsitään toimijoita joko kolmannen sektorin toimijoista ja/tai vapaaehtoistoimijoita.

Kunnan omana toimintana toteutettavan edellyttää:

 • henkilöresurssiatyöntekijän ammattitaito (palkattava alan osaava/ ammattitutkinto, esim. mekaanikko)
 • tilaa toiminnan toteuttamiseksi, joka soveltuu toimintaan (huomioiden myös mahdollinen ympäristölle aiheutuva meluhaitta)
 • vakuutukset (henkilöt, turvallisuus yleisesti, toimintavälineet asianmukaiset, mopojen ja muiden välineistöjen vakuuttaminen)
 • toimintavälineet
 • vapaaehtoistyötekijöihin kohdennettava koulutus, virkistystoiminta ja näiden edellyttämät henkilöstöresurssit sekä rikostaustaselvityksien kustannukset

Asian edistämiseksi on käynnistetty selvitystyö eri toimijoiden, tilojen ja osaamisen löytymiseksi. Tämän lisäksi selvitetään mopokerhotoimintaan osallistumisen halukkuutta myös nuorten keskuudessa.

Mahdollisen mopopajan toiminnan käynnistämisvaiheen tueksi on käyty keskustelua Nuori Kirkko Ryn kanssa. Yhdistyksellä on kokemusta moottoripajatoiminnasta vuodesta 2014 ja yhdistys on ollut tukemassa eri mopopajojen käynnistämistä ympäri Suomea. Heiltä on saatu mm. käsikirja mopopajatoiminnan käynnistämisen tueksi. Järvenpään seurakunta on lupautunut mukaan mopopaja -toimintaan. Heilläkään ei ole tarjota tiloja toimintaa varten, mutta tarjoavat ohjausresurssia toimintaan sen alkaessa. Tuusulan kunnan nuorisopalvelujen kanssa on sovittu yhteistyöstä mopopajatoiminnassa. Heillä on ollut syksyllä 2019 neljän kerran kokeilu mopopajasta, mutta heilläkin toiminnan esteenä on tilojen puute. Mikäli tilat, puolin tai toisin, löytyvät sopivasta paikasta, toteutetaan mopopajatoimintaa yhdessä.

Kustannuksia arvioitaessa on huomioitava, että Mopokerhotoiminta on tässä tapauksessa kausiluonteista. Toiminta voidaan käynnistää esimerkiksi maaliskuussa jatkuen toukokuun loppuun saakka "Mopo kesäkuntoon ja turvallinen liikennekäyttäytyminen hallintaan" -teemoilla. Syksyllä voidaan toteuttaa vastaavasti projektiluonteinen kerhojakso: "Talviteloille".

Mopokerhosta aiheutuvia kustannuksia on arvioitu ja laskelma on liitteenä.

 

Valmistelijat:
Kirsi-Marja Karjalainen, hyte-johtaja
Anu Puro, nuorisopalvelujen päällikkö

Ehdotus

Esittelijä

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää

 1. hyväksyä selosteessa olevan palvelualueen vastauksen vastauksena Satu Haaparannan jättämään valutuustoaloitteeseen nuorten aktivoimiseen tähtäävästä työpajasta. 
 2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

 

Käsittely:

Käsittelyn kuluessa lautakunta muutti yksimielisesti päätösehdotusta siten, että 

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää

 1. hyväksyä selosteessa olevan palvelualueen vastauksen vastauksena Satu Haaparannan jättämään valutuustoaloitteeseen nuorten aktivoimiseen tähtäävästä työpajasta. 
 2. todetaan aloitteen käsittelyn olevan kesken. 

Päätös

Päätös hyväksytiin muuttuneen päätösehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Asianosaiset