Hyvinvointilautakunta, kokous 23.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Toiminta- ja kohdeavustushakuohjeiden päivitys 2020

JARDno-2018-4108

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki myöntää vuosittain talousarvion puitteissa liikunta-, nuoriso-, kulttuuri sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palveluihin toiminta- ja kohdeavustuksia. Toiminta-avustukset myöntää toimialueesta vastaava palvelualuelautakunta ja kohdeavustukset myöntää ko. viranhaltijat toimivaltarajojen puitteissa. Toiminta- ja kohdeavustuksia myönnetään pääsääntöisesti järvenpääläisten rekisteröityjen yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen ja työryhmien toiminnan tukemiseen. 

Toiminta- ja kohdeavustusten sääntöihin on tehty tarkennuksia ja ohjeita on hieman täsmennetty.  Toiminta-avustuksia myönnetään kaupunkistrategiaa tukevan toiminnan toteuttamiseen. Kulttuurin kohdeavustusten osana voidaan myöntää myös Järvenpää-talon Sibelius- ja Juhani Aho -salin maksuttomia käyttövuoroja. Lisäksi kohdeavustusten osalta on liitteiden toimittamista tarkennettu.

Haku tapahtuu edelleen sähköisen asioinnin kautta ja hakulinkit löytyvät Järvenpään kaupungin verkkosivuilta. Palveluun sisäänkirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen.  Hakuaikaa säilyy ennallaan ja hakemukset on jätettävä vuosittain huhtikuun 10. päivään tai sitä edelliseen arkipäivään mennessä, siten kuin kaupungin virallisen ilmoitusten kuuluttamisessa on kulloinkin erikseen päätetty. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat  liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palveluiden toiminta- ja kohdeavustusten päivitetyt hakuohjeet.  

Hakuohjeita noudatetaan kevään 2020 toiminta- ja kohdeavustusten hakemisessa.  

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset