Hyvinvointilautakunta, kokous 20.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Järvenpään kaupungin edustajan nimeäminen perinnetoimikuntaan ja Kansallisen veteraanipäivän juhlan järjestäminen 2024

JARDno-2023-1472

Valmistelija

  • Pirre Raijas, kulttuurijohtaja, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tammenlehvän Keski-Uudenmaan perinneyhdistys ry on lähettänyt Järvenpään kaupungille nimeämispyynnön, jossa pyydetään, että kaupunki nimeää edustajansa ja hänelle varaedustajan seuraavaksi 2- vuotiskaudeksi (syys 2023-kevät 2025) Tammenlehvän Keski-Uudenmaan perinneyhdistys ry:n Järvenpään paikalliseen perinnetoimikuntaan. Perinnetoimikunnan kokouskutsu toimitetaan myöhemmin syksyllä kaupungin viralliselle edustajalle. Perinnetoimikuntaan osallistuu kaupungin ja seurakunnan edustajien lisäksi paikallisten veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen, muisti- ja tukiorganisaatioiden sekä talouselämän edustajia. Perinnetoimikunta toteuttaa veteraaniperinnetyötä järjestämällä mm. paikallisia juhlia ja tapahtumia asukkaille ja välittäen tietoa veteraanien perinteistä kouluilla ja oppilaitoksilla.

Kunnat ovat perinteisesti itsenäisesti voineet järjestää omia Kansallisen veteraanipäivän juhlia. Viime vuosina juhla on kiertänyt keskisen Uudenmaan kunnissa, vuorovuosin. Keväällä 2023 se toteutettiin Tuusulassa ja v. 2022 Keravalla. Tammenlehvän Keski-Uudenmaan perinneyhdistys ry toivoo, että Järvenpään kaupunki voisi järjestää Kansallisen veteraanipäivän juhlan v. 2024.

Toimivalta: Hallintosääntö (KV 21.6.2021 § 53) § 18 Lautakunta edustaa kaupunkia ja käyttää kaupungin puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa

KS

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää

  1. nimetä kulttuurijohtaja Pirre Raijaksen edustajaksi perinnetoimikuntaan
  2. nimetä hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Kristiina Sootsin varaedustajaksi perinnetoimikuntaan
  3. järjestää Kansallisen veteraanipäivän juhlan vuonna 2024

 

Käsittely

Kulttuurijohtaja Pirre Raijas selosti asiaa.  

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Tammenlehvän Keski-Uudenmaan perinneyhdistys ry, nimetyt