Hyvinvointilautakunta, kokous 15.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Veteraanien hyvinvoinnin edistäminen v. 2021-2023

JARDno-2021-557

Valmistelija

  • Kirsi-Marja Karjalainen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki on myöntänyt harkinnanvaraista veteraanimäärärahaa vuosittain vahvistetun talousarvion puitteissa. Määrärahalla on tavoitteena  tukea veteraanien päivittäisiä toimintoja osana kotona asumisen tukemista. Avustus on kohdennettu vuosien 1939-1944 sotien veteraaneille, jotka eivät saa korvausta sotilasvammalain perusteella.

Hyvinvointilautakunta on päättänyt kokouksessaan 5.11.2020 (JARDno-2020-2382) kaupungin harkinnanvaraisten veteraaniavustusten uudelleen kohdentamisesta (rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muutoksesta johtuen) uusien kriteerien perusteella ja vahvistanut vuonna 2020 niihin käytettävän määrärahan yhteensä 5000 euroa.

Esitetään, että vuosille 2021-2023 varataan  maksimissaan 5000 euroa / vuosi talaousarvion puitteissa kohdennettavaksi kotona asuvien veteraanien ja heidän puolisoidensa ja leskien hyvinvoinnin tukemiseen tarkennettujen kriteerien perusteella. Kustannukset katetaan hyvinvoinnin palvelualueen budjetista.

Kriteerejä esitetään tarkennettavaksi seuraavasti: 

- palvelusetelin nimi muutetaan hyvinvointiseteliksi, jotta sitä ei sekoiteta sosiaali- ja terveydenhuollossa käytössä olevaan lakisääteiseen palveluseteliin. Hyvinvointiseteli kuvaa paremmin määrärhahan kohdentamista harkinnanvaraiseen veteraanien hyvinvoinnin tukemiseen.

- hyvinvointisetelin arvo 20 euroa säilyy ennallaan sekä kriteerit 1-2:

  1. Kaupungin myöntämiä veteraaniavustuksia jaetaan vuosittaisen talousarviomäärärahan puitteissa.
  2. Järvenpään varaamista rahoista kotona asuville veteraaneille ehdotetaan korvattavaksi silmälaseista 500 euroa (aiemmin 250 euroa) joka toinen vuosi ja hammashoidosta 500 euroa (aiemmin 250 euroa) vuosittain..

Muutetaan kriteerin 3 kohta seuraavsti:

3. Lisäksi heille korvataan tarvittaessa erilaisia hyvinvointia tukevia palveluita kuten fysioterapia- ja kampaamopalveluita hyvinvointisetelien muodossa määrärahan puitteissa. (poistetaan kohta 24x20 €) Veteraanien puolisoille ja leskille korvataan 5x20 euroa vuodessa vastaaviin hyvinvointia tukeviin palveluihin.

Muut kaupungin aiemmat etuudet veteraaneille säilyvät ennallaan: uimahalli- ja kuntosalipalvelut ja joukkoliikenne.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja, kristiina.hannula@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta vahvistaa vuosille  2021-2023  määrärahan 5000 euroa / vuosi käytettäväksi kotona asuvien veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä hyvinvinnin tukemiseksi seuraavien kriteereiden mukaisesti

  1. Kaupungin myöntämiä veteraaniavustuksia jaetaan vuosittaisen talousarviomäärärahan puitteissa.
  2. Järvenpään varaamista rahoista kotona asuville veteraaneille korvataan silmälaseista 500 euroa joka toinen vuosi ja hammashoidosta 500 euroa vuosittain. 
  3. Lisäksi heille korvataan tarvittaessa erilaisia hyvinvointia tukevia palveluita kuten fysioterapia- ja kampaamopalveluita hyvinvointisetelien muodossa määrärahan puitteissa. Veteraanien puolisoille ja leskille korvataan 5x20 euroa vuodessa vastaaviin hyvinvointia tukeviin palveluihin.

    Muut kaupungin aiemmat etuudet veteraaneille säilyvät ennallaan: uimahalli- ja kuntosalipalvelut ja joukkoliikenne.

Käsittely

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen esitteli asiaa.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.