Hyvinvointilautakunta, kokous 15.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Valtuustoaloite / Maahanmuuttajataustaisten luottamusmiesten ja valtuutettujen kunnalliseen päätöksentekoon liittyvän suomen kielikoulutuksen tukeminen

JARDno-2021-644

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Järvenpään Kokoomuksen valtuutettu Rita Kostama ja 17 muuta valtuutettua jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen maahanmuuttajataustaisten luottamusmiesten ja valtuutettujen kunnalliseen päätöksentekoon liittyvän suomen kielikoulutuksen tukemisesta.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi saapuneen aloitteen ja lähettää sen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 22.3.2021 § 24

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää saapuneen valtuustoaloitteen koskien maahanmuuttajataustaisten luottamusmiesten ja 
valtuutettujen kunnalliseen päätöksentekoon liittyvän suomen kielikoulutuksen tukemista hyvinvoinnin palvelualueelle valmisteluun.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Arja Loima, maahanmuuttotyön eritysasiantuntija, arja.loima@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 22.3.2021 § 24

Kaupunginhallitus 29.3.2021 § 86

Vastine valtuustoaloitteeseen

Maahanmuuttajataustaisten luottamusmiesten ja valtuutettujen kunnalliseen päätöksentekoon liittyvän suomen kielikoulutuksen tukeminen.

Maahanmuuttajien kotoutumista tukevia toimenpiteitä suunnitellaan kaupungin kotouttamisohjelmaan, joka hyväksytään valtuustossa. Vuoden 2021 aikana päivitetään Järvenpään kotouttamisohjelma 2018-2021 vuosille 2022-2024.

Maahanmuuttajataustaisten luottamusmiesten ja valtuutettujen kunnalliseen päätöksentekoon ja osallistumiseen tukeminen suunnitellaan päivitettävään ohjelmaan. Laajemminkin halutaan lisätä vieraskielisten kuntalaisten tietoisuutta demokraattisessa yhteiskunnassa vaikuttamisesta ja osallistumisesta.

Järvenpäässä toteutettiin 2020-2021 Sitran rahoittama Demokratiakokeilut 2020 -osahanke Toimi politiikan -näyttämöllä. Hanke esittää jatkosuosituksia. Hankkeen tuottamaa tietoa ja materiaalia voidaan hyödyntää kotouttamisohjelman päivityksessä. Hanke julkaisi Toimi politiikan näyttämöllä -oppaan, joka auttaa perehtymään kuntapolitiikkaan ja avaa tarvittavaa terminologiaa. Opas on selkokielinen ja sitä voidaan käännättää tarvittaville kielille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja, kristiina.hannula@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että

  1. maahanmuuttajataustaisten luottamusmiesten ja valtuutettujen kunnalliseen päätöksentekoon liittyvän suomen kielikoulutuksen tukeminen suunnitellaan osaksi kotouttamisohjelman 2022-2024 toimenpiteisiin.
  2. uuden valtuustokauden alkaessa luottamusmiehille ja valtuutetuille järjestetettävän perehdytyksen yhteydessä  hyödynnetään Toimi politiikan näyttämöllä -hankkeen tuottamaa tietoa ja tuotoksia maahanmuuttajataustaisten valtuutettujen ja luottamusmiesten perehdyttämiseen liittyen.
  3. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Maahanmuuttotyön erityisasiantuntija Arja Loima esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijät