Hyvinvointilautakunta, kokous 15.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kolmisointusopimus, yhteistyön toimintakertomus 2020-2021 ja toimintasuunnitelma 2021-2022

JARDno-2019-3255

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja, sami.ylisaari@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupungin, taideyliopiston Sibelius- Akatemian sekä Leonora ja Yrjö Paloheimo- säätiön kesken on solmittu ns Kolmisointusopimus vuosille 2018–2022. Edellinen sopimus oli voimassa ajalla 2013–2017.

Kolmisointusopimukseen liittyvästä toiminnasta laaditaan vuosittain toimintakertomus ja -suunnitelma kaikille osapuolille, jonka perusteella toimintaa arvioidaan ja kehitetään. Järvenpään kaupungissa sopimusta ohjaa ja toteumista valvoo kulttuuripalveluista vastaava lautakunta, jolle osapuolten nimeämä yhteistoimintaelin niin sanottu Kolmisointutyöryhmä raportoi vuosittain.

Kolmisointutyöryhmässä on kaksi edustajaa Järvenpään kaupungista (Sami Ylisaari, pj. ja Lassi Markkanen, varalla Lauri Hongisto), kaksi edustajaa Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta (Miisa Järvi ja Tiina Halonen) sekä yksi edustaja Leonora ja Yrjö Paloheimo-säätiöstä (Pälvi Myyry, varalla Lauri Paloheimo). Työryhmän teknisenä sihteerinä toimii kulttuurituottaja Laura Sallinen.

Toiminnasta laaditaan vuosittain toimintakertomus hyvinvointilautakunnalle. Samoin esitellään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma, joka täydentyy Taideyliopiston lukuvuosisuunnittelun edetessä.

Liitteenä on kuluneen kauden (syksy18 - kevät19) toimintakertomus sekä kuluvan kauden (syksy19 - kevät20) toimintasuunnitelma.  

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat Kolmisointusopimuksen toimintakertomuksen 2018 – 2019 sekä toimintasuunnitelman 2019 - 2020.

 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Valmistelija

Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja, sami.ylisaari@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian sekä Leonora ja Yrjö Paloheimo -säätiön kesken on solmittu ns Kolmisointusopimus vuosille 2018–2022. Edellinen sopimus oli voimassa ajalla 2013–2017.

Kolmisointusopimukseen liittyvästä toiminnasta laaditaan vuosittain toimintakertomus ja -suunnitelma kaikille osapuolille, jonka perusteella toimintaa arvioidaan ja kehitetään. Järvenpään kaupungissa sopimusta ohjaa ja toteumista valvoo Hyvinvointilautakunta, jolle osapuolten nimeämä yhteistoimintaelin niin sanottu Kolmisointutyöryhmä raportoi vuosittain.

Kolmisointutyöryhmässä on kaksi edustajaa Järvenpään kaupungista (Sami Ylisaari, pj. ja Lassi Markkanen, varalla Lauri Hongisto), kaksi edustajaa Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta (Miisa Järvi ja Tiina Halonen) sekä yksi edustaja Leonora ja Yrjö Paloheimo-säätiöstä (Pälvi Myyry, varalla Lauri Paloheimo). Työryhmän teknisenä sihteerinä toimii kulttuurituottaja Laura Sallinen.

Toiminnasta laaditaan vuosittain toimintakertomus Hyvinvointilautakunnalle. Samoin esitellään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma, joka täydentyy Taideyliopiston lukuvuosisuunnittelun edetessä.

Liitteenä on kuluneen kauden (syksy19 - kevät20) toimintakertomus sekä kuluvan kauden (syksy20 - kevät21) toimintasuunnitelma.  

Ehdotus

Esittelijä

Jari Lausvaara, Vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat Kolmisointusopimuksen toimintakertomuksen 2019–2020 sekä toimintasuunnitelman 2020–2021.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Kulttuurijohtaja Sami Ylisaari esitteli asiaa.

Valmistelija

  • Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja, sami.ylisaari@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian sekä Leonora ja Yrjö Paloheimo -säätiön kesken on solmittu ns Kolmisointusopimus vuosille 2018–2022. Edellinen sopimus oli voimassa ajalla 2013–2017.

Kolmisointusopimukseen liittyvästä toiminnasta laaditaan vuosittain toimintakertomus ja -suunnitelma kaikille osapuolille, jonka perusteella toimintaa arvioidaan ja kehitetään. Järvenpään kaupungissa sopimusta ohjaa ja toteumista valvoo Hyvinvointilautakunta, jolle osapuolten nimeämä yhteistoimintaelin niin sanottu Kolmisointutyöryhmä raportoi vuosittain.

Kolmisointutyöryhmässä on kaksi edustajaa Järvenpään kaupungista (Sami Ylisaari, pj. ja Lassi Markkanen, varalla Ville Mustonen), kaksi edustajaa Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta (Miisa Järvi ja Tiina Halonen) sekä yksi edustaja Leonora ja Yrjö Paloheimo-säätiöstä (Pälvi Myyry, varalla Lauri Paloheimo). Työryhmän teknisenä sihteerinä toimii kulttuurituottaja.

Toiminnasta laaditaan vuosittain toimintakertomus Hyvinvointilautakunnalle. Samoin esitellään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma, joka täydentyy Taideyliopiston lukuvuosisuunnittelun edetessä.

Liitteenä on kuluneen kauden (syksy20 - kevät21) toimintakertomus sekä kuluvan kauden (syksy21 - kevät22) toimintasuunnitelma.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja, kristiina.hannula@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat Kolmisointusopimuksen toimintakertomuksen 2020–2021 sekä toimintasuunnitelman 2021–2022.

Käsittely

Kulttuurijohtaja Sami Ylisaari esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kulttuurijohtaja, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Leonora ja Yrjö Paloheimo -säätiö