Hyvinvointilautakunta, kokous 14.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Valtuustoaloite / Karjalan kielen liputuspäivä 27.11

JARDno-2019-692

Valmistelija

  • Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja, sami.ylisaari@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Mikko Vesterinen ja 9 muuta valtuutettua ovat tehneet aloitteen, että kaupunki liputtaisi karjalan kielen päivänä 27.11.

Aloitteen sisältö lyhyesti:

Karjalan kieli on Suomen ainoa kotoperäinen vähemmistökieli, jolla ei ole virallista asemaa lainsäädännössä. Pitkästä historiasta huolimatta karjalan kieli tunnistettiin viralliseksi omaksi vähemmistökielekseen vasta vuonna 2009 tasavallan presidentin antamalla asetusmuutoksella.

Järvenpään keskusta syntyi yli 90 vuotta sitten, kun Karjalan Terijoelta tuotiin Järvenpäähän noin 200 puuhuvilaa. Samalla terijokelaiset muodostivat keskeisen väestöryhmän alueella. Terijokelaiset puuhuvilat, kaupunginosat ja paikannimet ovat edelleen vahvasti osa Järvenpään kaupunkikuvaa ja ovat arvokas kulttuurihistoriallinen perintö, jota ei ole tarpeeksi korostettu.

Karjalan kielen juhlapäivää vietetään 27.11., mutta se ei ole valtakunnallisesti virallinen liputuspäivä. Tällä hetkellä yksikään kunta ei vielä liputa karjalan kielen juhlapäivän kunniaksi. Järvenpään paikallishistorian ja vähemmistökulttuurien tukemiseksi Järvenpään on liputettava karjalan kielen juhlapäivänä.

 

Vastaus aloitteeseen:

Valtakunnalliset liputuspäivät ovat sisäministeriön suosittelemia, aiheeltaan mahdollisimman monen kansalaisen hyväksymiä päiviä. Järvenpään kapungin toteuttamaa liputusta operoi Mestaritoiminta, joka on toiminnassaan toteuttanut kyseisiä sisäministeriön suosituksia. Valtakunnalliset liputuspäiväesitykset tulee toimittaa sisäministeriölle, joka tekee suosituksia uusista liputuspäivistä pitkän harkinnan tuloksena. Muistettava kuitenkin on, että Suomessa on liputusvapaus. Jokaisella on oikeus liputtaa kansallislipulla aina kun siihen on tarve, myös kalenteriin merkittyjen liputuspäivien ulkopuolella. Järvenpään kaupunki, tai yksittäinen kaupunkilainen, voisi siis halutessaan liputtaa aloitteen ehdottamana päivänä niin halutessaan. Liputtamisessa tulee noudattaa liputusaikoja.

Sisäministeriölle tehdään vuosittain liputuspäiväesityksiä monista arvokkaista asioista. Liputusasioiden luonteeseen on kuulunut, että esitykset saattavat olla vireillä melko pitkään ministeriön harkitessa mahdollisuuksia uusien liputuspäivien vakiinnuttamiseen. Harkitessaan asiaa ministeriö pyrkii ottamaan huomioon Suomen lippu- komitean jo 1970-luvulla ilmaiseman kannan, että uusien liputuspäivien tulisi olla aiheeltaan mahdollisimman monen kansalaisen hyväksymiä, jotta yleinen liputus tuntuisi luontevalta. Lisäksi liputusväsymyksen ja liputuksesta aiheutuvien kustannusten kohoamisen välttämiseksi liputuspäiviä ei kuitenkaan saisi olla liian monta. Järvenpäässä muutamien keskeisten alueiden liputukset ovat kustannuksiltaan noin 300 euroa. Kaikki kaupungin ja mestariasuntojen kiinteistöjen lipputankojen liputuskustannus on noin 1 500 €. 

Jos Järvenpäässä halutaan jatkaa nykyisellä toimintatavalla ja noudatettaan sisäministeriön ottamaa kantaa liputuspäivien osalta, olisi suotavaa, että aloite etenisi sen esittäjien toimesta sisäministeriöön ja sisäministeriön harkinnan kautta mahdolliseksi suositeltavaksi liputuspäiväksi. Jos Järvenpää päättää ottaa aloitteen mukaisen liputuspäivän käyttöön tulee tarkoin harkita mitkä muut päivät saattaisivat olla liputuspäivien arvoisia. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää

  1.  jatkaa nykyistä Järvenpään toimintatapaa ja noudattaa sisäministeriön antamia suosituksia liputuspäivien osalta eikä näin ollen liputa aloitteen ehdottamana päivänä ellei kyseinen päivä tule sisäministeriön suositeltavien liputuspäivien joukkoon
  2. todeta aloite loppuunkäsitellyksi

 

Käsittely:

Ossi Vähäsarja esitti Lassi Markkasen kannattamana, että  kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle

  1. että Järvenpään kaupunki liputtaa Karjalan kielen päivänä 27.11.
  2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi

 

Käsittelyn jälkeen  puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta kysyttyään, koska lautakunta ei ollut yksimielinen esityksistä, niin asiasta äänestetään.

Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys

 

Jaa = Esittelijän esitys

Ei = Ossi Vähäsarjan esitys

 

Äänestyksen tulos

 

Jaa =  Satu Haaparanta, Marko Koskela, Pasi Koskinen = kolme (3) ääntä

 

Ei =     Katri Kuusikallio, Peter Osipow, Ossi Vähäsarja, Anne Kujasalo, Lassi Markkanen, Pia Valonen,Tuula Siltasari = seitsemän (7) ääntä

 

Poissa = Heini Lehtonen, Mika Asikainen, Arja Eriksson, Ida- Cecilia Strandberg = neljä (4)

 

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että äänin kolme (3) Jaa- ääntä, seitsemän (7) Ei- ääntä, poissa neljä (4), Ossi Vähäsarjan esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

 

 

Päätös

 

Hyvinvointilautakunta päätti 

  1.  äänestyksen jälkeen äänin kolme (3) Jaa- ääntä, seitsemän (7) Ei- ääntä, poissa neljä (4) esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää, että Järvenpään kaupunki liputtaa Karjalan kielen päivänä 27.11.
  2. yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää todeta aloitteen loppuun käsitellyksi

 

 

Tiedoksi

KH/KV