Hyvinvointilautakunta, kokous 14.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Valtuustoaloite / Järvenpään kaupungin uuden Vuoden ilotulituksen korvaaminen laservaloesityksellä

JARDno-2019-693

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Aiempi käsittely

Kaupunginvaltuusto 25.2.2019 § 6

Valtuustoaloite Järvenpään kaupungin Uuden Vuoden ilotulituksen korvaaminen laservaloesityksellä, Pirjo Komulainen ja 24 muuta valtuutettua.

Järvenpään kaupungin toteuttama perinteinen Uuden Vuoden ilotulitus on kaupunkilaisille tärkeä yhteisöllinen tapahtuma, jota tullaan seuraamaan myös ympäristökunnista.

Ilotulituksia on ilmanlaatusyistä rajoitettu jo eri puolilla maailmaa, sillä niiden on todettu huonontavan vähintäänkin paikallisesti hengitysilmaa. Helsigin seudun ympäristöpalveluiden mittauspisteissä Uuden Vuoden ilotulitukset näkyvät samanlaisina piikkeinä, kuin jos alueella olisi iso tulipalo.

Perinteet ovat tärkeitä, mutta ilotulituksella on toinenkin ikävä kääntöpuoli. Niiden räiskeestä ja paukkeesta kärsivät paitsi luonnonvaraiset eläimet myös monet kotieläimet.

Ilotulitukselle on olemassa ympäristöystävällinen vaihtoehto, joka ei rasita luontoa eikä sen eläimiä. Se on laservaloilla toteutettu esitys. Laservalot suuntautuvat taivaalle ja siihen kuuluu olennaisena osana musiikki, joten Sibelius voi tahdittaa Uutta Vuotta myös näiden valojen tahdissa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut emme halua kieltää ilotulituksia, mutta ehdotamme että Järvenpään kaupunki on tässäkin asiassa edelläkävijä ja selvittää mahdollisuuksia korvata nykyinen Uuden Vuoden ilotulitus laservaloesityksellä.

Ehdotus 

Kaupunginvaltuusto merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen valmisteltavaksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi valtuustoaloitteen tiedoksi ja päätti lähettää sen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

MT

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen hyvinvoinnin palvelualueelle valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja, sami.ylisaari@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valtuustoaloite:

'Valtuustoaloite Järvenpään kaupungin Uuden Vuoden ilotulituksen korvaaminen laservaloesityksellä, Pirjo Komulainen ja 24 muuta valtuutettua.

Järvenpään kaupungin toteuttama perinteinen Uuden Vuoden ilotulitus on kaupunkilaisille tärkeä yhteisöllinen tapahtuma, jota tullaan seuraamaan myös ympäristökunnista.

Ilotulituksia on ilmanlaatusyistä rajoitettu jo eri puolilla maailmaa, sillä niiden on todettu huonontavan vähintäänkin paikallisesti hengitysilmaa. Helsigin seudun ympäristöpalveluiden mittauspisteissä Uuden Vuoden ilotulitukset näkyvät samanlaisina piikkeinä, kuin jos alueella olisi iso tulipalo.

Perinteet ovat tärkeitä, mutta ilotulituksella on toinenkin ikävä kääntöpuoli. Niiden räiskeestä ja paukkeesta kärsivät paitsi luonnonvaraiset eläimet myös monet kotieläimet.

Ilotulitukselle on olemassa ympäristöystävällinen vaihtoehto, joka ei rasita luontoa eikä sen eläimiä. Se on laservaloilla toteutettu esitys. Laservalot suuntautuvat taivaalle ja siihen kuuluu olennaisena osana musiikki, joten Sibelius voi tahdittaa Uutta Vuotta myös näiden valojen tahdissa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut emme halua kieltää ilotulituksia, mutta ehdotamme että Järvenpään kaupunki on tässäkin asiassa edelläkävijä ja selvittää mahdollisuuksia korvata nykyinen Uuden Vuoden ilotulitus laservaloesityksellä.

 

Vastauksena aloitteeseen palbvelualue esittää seuraavaa:

 

Laservaloesitykset ovat korvaamassa useissa kunnissa ja kaupungeissa perinteistä uudenvuoden ilotulitusta. Pääasialliset syyt vaihtaa ilotulitteet lasershowhun ovat heikentynyt ilman laatu sekä varsinkin kotieläimille aiheutuva meluhaitta. Ilotulitteet myös roskaavat luontoa. 

Järvenpään kontekstissa esteen mahdolliselle lasershowlle aiheuttaa Helsinki-Vantaan lentokentän loppulähestymislinjojen asettuminen Järvenpään yläpuolelle ja sitä kautta lasershown haitoista lentoliikenteelle. Helsinki-Vantaan lähilennonjohdon päällikön mukaan mahdollinen lasershow voitaisiin kuitenkin järjestää, jos esityssuunta olisi kompassisuuntien 330 ja 040 välinen sektori. Varsinainen lupa lasershowlle haetaan erikseen säteilyturvakeskukselta. Lasershown hinta on lähtökohtaisesti huomattavasti kalliimpi kuin vastaavan perinteisen ilotulituksen. Vuonna 2018 järjestetty Espoon lasershow maksoi noin 15 000 €. Oulussa on vastaavanlainen lasershow kaatumassa kustannussyistä sillä hinta on Kalevan mukaan kolminkertainen perinteiseen ilotulitukseen verrattuna. Myös Keravalla on päädytty perinteiseen ilotulitukseen kustannussyistä. Espoossa 2018 järjestetty lasershow on lisännyt kysyntää huomattavasti ja sitä kautta nostanut hintoja. 8.10.2019 JT Lase OY:tä pyydetyn alustavan tarjouksen mukaan lasershown hinta on tällä hetkellä noin nelinkertainen perinteiseen ilotulitukseen verrattuna.

Järvenpää on kilpailuttanut ilotulituksen toimittajan vuosien 2018 - 2020 osalta. Järvenpään kaupunki ei kuitenkaan ole sopimuksessa sitoutunut tilaamaan tiettyä kokonaisvolyymia toimittajan taholta vaan hankinnat tehdään tarpeita vastaavasti sopimuskauden aikana. Sopimuksessa vuoden 2018 kaltainen ilotulitus on hinnaltaan 10 000 €.   

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää, että

  1. vuoden 2019 ilotulitus toteutetaan nykyisen sopimuksen puitteissa.
  2. vuoden 2020 sekä tulevien vuosien osalta arvioidaan lasershown totetutamismahdollisuutta edellä kuvattujen lentoliikenteen asettamien rajoitteiden ja kokonaistalouden edellytysten näkökulmasta
  3. aloite todetaan loppuunkäsitellyksi

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

KH/KV